Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 15.05.2009 № 93
м.Червоноград
Про вiдзначення Мiжнародного дня захисту дiтей

    На виконання "Загальнодержавної програми пiдтримки молодi "та у зв'язку з вiдзначенням Мiжнародного дня захисту дiтей
1.Створити оргкомiтет у складi:
Мащак М.Й. - голова оргкомiтету, заступник мiського голови.
Подольчак О.С. - секретар оргкомiтету, начальник вiддiлу у справах сiм'ї та молодi.
Члени оргкомiтету:
Гейда Л.В. - начальник вiддiлу у справах дiтей.
Гуменюк В.М. - начальник вiддiлу культури.
Лобай В.П. - директор ЦСССДМ.
Кормуш Л.I. - спецiалiст з питань дошкiльної освiти.
Дуда Н.С. - директор мiської бiблiотеки для дiтей.
Коваленко В.В. - директор Червоноградського Народного дому.
Антонишин Л.М. - директор КП "Червоноградський парк культури i вiдпочинку"
Стащак Н.А. - директор НРЦ "Свiтанок".
Гудкова I.Є. - голова правлiння Товариства захисту дiтей-iнвалiдiв "Струмочок".
Головенко Т.В. - голова Благодiйного об'єднання неповносправної молодi "Промiнь надiї".
2.Затвердити Заходи щодо вiдзначення Мiжнародного дня захисту дiтей.
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.

ЗАХОДИ
щодо вiдзначення Мiжнародного дня захисту дiтей
1.Провести 31.05.2009 року дитячий поетичний конкурс "Мiй перший вiрш".Вiддiл культури, ЦСССДМ,мiська бiблiотека для дiтей.
2.Провести 31.05.2009 року святковий концерт до Дня захисту дiтей у Народному домi.Вiддiл освiти,вiддiл культури.
3.Провести 01.06.2009року "Марш-Ходотон" неповносправних дiтей "Всi дiти такi самi".НРЦ "Свiтанок", ЦСССДМ,Товариство "Струмочок",Благодiйне об'єднання "Промiнь надiї".
4.Провести святковий захiд на Вiчевiй площi мiста.Вiддiл у справах сiм'ї та молодi, вiддiл культури, НРЦ "Свiтанок".
5.Залучити волонтерiв для органiзацiї "Маршу-Ходотону" ЦСССДМ.
6.Забезпечити безпеку руху та супровiд маршу машиною ДАI та швидкої допомоги.МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi, ЦМЛ.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради