Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 16.03.2009 № 45a
м.Червоноград
Про проведення мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля

    На виконання Закону України "Про благоустрiй населених пунктiв", Указу Президента України вiд 06 серпня 1998р. № 855/98 "Про День довкiлля", розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13.03.2009р. №188/0/5-09 та з метою забезпечення збереження та примноження зелених насаджень, полiпшення естетичного, санiтарного стану прибудинкових територiй i об'єктiв масового перебування та вiдпочинку населення, залучення громадськостi, насамперед дiтей i молодi, до вирiшення цих завдань на територiї Червоноградської мiської ради :
    1.Провести з 16 березня до 15 квiтня 2009 року мiсячник з озеленення та благоустрою.
    2.Створити органiзацiйний комiтет для пiдготовки та проведення мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля (надалi - оргкомiтет) та затвердити його склад згiдно з додатком №1.
    3.Затвердити заходи з проведення мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля згiдно з додатком № 2.
    4.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi провести благоустрiй територiй згiдно з додатком № 3.
    5.Мiському головi м.Соснiвка п.I.Харчук, селищному головi смт Гiрник п.В.Мартинюк, керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй:
    5.1.До 20 березня 2009 року створити вiдповiднi робочi групи в населених пунктах, на пiдприємствах, установах та органiзацiях, залучивши до них представникiв громадсько-полiтичних органiзацiй.
    5.2.Забезпечити пiдготовку технiчного обладнання, машин i механiзмiв для виконання запланованих обсягiв робiт та з наростаючим пiдсумком щосереди, починаючи з 25 березня 2009 року до 15 квiтня 2009 року включно, iнформувати мiський оргкомiтет про їх виконання.
    7.Начальникам вiддiлiв Червоноградської мiської ради взяти пiд контроль та сприяти в органiзацiї роботи пiдпорядкованих служб мiста i вiдомчих пiдприємств щодо приведення до належного санiтарного стану паркiв, скверiв, прибудинкових та iнших територiй, дворiв приватного житлового сектору.
    8.Оргкомiтетовi до 15 квiтня 2009 року пiдбити пiдсумки проведення на територiї Червоноградської мiської ради мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля.
    9.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй розробити заходи по проведенню мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля i подати на затвердження в управлiння житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до 20 березня 2009 року.
    10.Фiнансовому управлiнню виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (В.Турко) профiнансувати заходи, пов'язанi з проведенням мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.
    11.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй, управлiнню житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (З.Наливайко) подавати в засоби масової iнформацiї матерiали про хiд виконання мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля на територiї Червоноградської мiської ради.
    12.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради