Розпорядження мiського голови (архiв)
Додаток №2
до розпорядження мiського голови
Вiд 16.03.2009 № 45a
м.Червоноград
Заходи по проведенню мiсячника з озеленення та благоустрою i Дня довкiлля в м.м.Червоноградi, Соснiвцi та смт.Гiрник

    1.КП "Червонограджитлокомунсервiс", КП "Комунальник" та iншим власникам територiй:
    1.1.Прибрати прибережнi зони рiчок Солокiя, Захiдний Буг вiд стихiйно органiзованих звалищ смiття. Термiн: березень-квiтень 2009 року.
    1.2.Заключити угоди на вивезення смiття, встановити необхiдну кiлькiсть контейнерiв для смiття та забезпечити його вивезення. Термiн: протягом 2009 року.
    2.КП "Комунальник" та КП "Червоноградводоканал" провести прочистку мiської системи дощової каналiзацiї (березень - квiтень 2009 року) та постiйно утримувати її в належному станi.
    3.КП "Комунальник", КП "Червонограджитлокомунсервiс" та КП "Червоноградводоканал" не допускати затоплень пiдвалiв в житлових будинках i прилеглих територiй пiд час повеней i дощiв. Термiн: протягом 2009 року.
    4.Шахтi "Великомостiвська" прочистити водовiдвiдну канаву садiвничих товариств в районi "Застава". Термiн: березень - квiтень 2009 року.
    5.ВГРЗ №12 прочистити водовiдвiдну канаву по вул.Львiвськiй до вул.Хмельницького в м.Червоноградi. Термiн: березень- квiтень 2009 року.
    6.Всiм пiдприємствам, установам, органiзацiям та закладам м.м. Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник провести весняну толоку до Великоднiх свят: впорядкування фасадiв, встановлення урн, прибирання територiй, якi закрiпленi поадресно за ними згiдно з додатком №3. Термiн: до 19 квiтня 2009 року.
    7.Всiм пiдприємствам, установам, органiзацiям та закладам м.м. Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник, в тому числi КП "Комунальник" i КП "Червонограджитлокомунсервiс", за погодженням з управлiнням мiстобудування та архiтектури:
    7.1.Провести зрiзку сухих i напiвсухих дерев, що несуть загрозу життю, здоров'ю людей, шкоду будинкам i комунiкацiям.
    7.2.Провести пiдсадку дерев у парках, скверах та бiля дорiг. Термiн: протягом березня-квiтня 2009 року.
    8.Санiтарно-екологiчнiй службi, санiтарно-епiдемiологiчнiй станцiї, товариству охорони природи, управлiнню земельних ресурсiв щомiсячно проводити перевiрку стану рiчок Солокiя i Захiдний Буг, зелених насаджень на територiї Червоноградської мiської ради.
    9.Мiським вiддiлам освiти та культури розробити i провести заходи на екологiчну тематику (олiмпiади, виставки, навчання, культурно-просвiтницькi заходи).
    10.Директорам загальноосвiтнiх шкiл провести акцiї "Посади дерево i збережи його".
    11.Засобам масової iнформацiї мiста (газети "Новини Прибужжя" , "Рекламно-iнформацiйний вiсник", радiо "Новий Двiр", телерадiокомпанiя "Бужани") проводити пропаганду за збереження довкiлля.
Керуючий справами Г.Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради