Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 25.02.2009 № 30
м.Червоноград
Про святкування Шевченкiвських днiв

    
    На виконання мiської Програми нацiонально-патрiотичного виховання молодi та з метою вiдзначення 195-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.Шевченка
    1.Створити оргкомiтет у складi:
    Мащак М.Й.- заступник мiського голови, голова оргкомiтету
    Подольчак О.С. - начальник вiддiлу у справах сiм'ї та молодi, заступник голови оргкомiтету
    Загорська Н.Г. - начальник вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи, секретар оргкомiтету
    Члени оргкомiтету:
    Наливайко З.I.- начальник управлiння житлово-комунального господарства
    Гуменюк В.М. - начальник вiддiлу культури
    Гомонко I.I. - начальник вiддiлу освiти
    Гаврилюк В.I. - начальник вiддiлу з питань фiзичної культури i спорту
    Коваленко В.В. - директор Народного дому
    Покотило Н.П. - директор централiзованої бiблiотечної системи
    Навроцька З.Ф. - редактор газети "Новини Прибужжя"
    Корчук П.В. - редактор радiостудiї "Новий Двiр"
    2.Затвердити заходи щодо святкування Шевченкiвських днiв згiдно з додатком.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради