Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 26.01.2012 № 9-p
м.Червоноград
Про затвердження Плану заходiв з виконання Державної цiльової соцiальної програми подолання та запобiгання бiдностi на перiод до 2015 року

    На виконання розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 17.01.12. № 16/0/5-12 "Про затвердження плану заходiв з виконання Державної цiльової соцiальної програми подолання та запобiгання бiдностi на перiод до 2015 року у Львiвськiй областi":
    1.Затвердити план заходiв з виконання Державної цiльової соцiальної програми подолання та запобiгання бiдностi на перiод до 2015 року (надалi-заходи) згiдно з додатком.
    2.Виконавцям заходiв iнформацiю про їх виконання надавати управлiнню працi та соцiального захисту населення щоквартально до 25 числа останнього мiсяця кварталу для узагальнення.
    3.Управлiнню працi та соцiального захисту населення (Г. Галах) узагальнену iнформацiю подавати Головному управлiнню соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї щоквартально до 5 числа, що настає за звiтним перiодом.
    4.Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника мiського голови А.I. Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради