Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 24.01.2012 № 8-p
м.Червоноград
Про утворення надзвичайної протиепiдемiчної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

    З метою оперативного розроблення i проведення заходiв щодо запобiгання, локалiзацiї та лiквiдацiї епiдемiй iнфекцiйних захворювань, масових неiнфекцiйних захворювань (отруєнь), вiдповiдно до ст. 30 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1501 " Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепiдемiчну комiсiю при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнiй, Київськiй та Севастопольськiй мiськiй, районнiй державнiй адмiнiстрацiї", п.20 ст.42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi"
    1.Створити надзвичайну протиепiдемiчну комiсiю при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
    1.Затвердити склад надзвичайної протиепiдемiчної комiсiї згiдно додатку 1.
    2.Затвердити Положення про надзвичайну протиепiдемiчну комiсiю при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради згiдно додатку 2.
    3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника мiського голови А.I.Залiвського.
    Додатки:
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради