Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 26.12.2011 № 285-p
м.Червоноград
Про зупинення рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22 грудня 2011 р. № 190

    Вiдповiдно до ст.19 Конституцiї України, п.3 ст.24, п.п.20 п.4 ст.42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", керуючись п.4 ст.59 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi":
    1. Зупинити рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.12.2011р. № 190 "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки".
    2. Внести вказане рiшення на повторний розгляд мiської ради з обгрунтуванням зауважень згiдно додатку.
    3. Начальнику вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Загорськiй Н.Г. розмiстити дане розпорядження на офiцiйному сайтi Червоноградської мiської ради, в газетi "Новини Прибужжя" та iнших засобах масової iнформацiї.
    4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради