Розпорядження мiського голови (архiв)
Додаток
до розпорядження мiського голови
Вiд 11.02.2009 № 21
м.Червоноград
Заходи з пiдготовки та вiдзначення 65-ї рiчницi визволення України вiд фашистських загарбникiв i Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв

    1.Забезпечити пiдготовку та проведення у мiстi урочистих заходiв, зокрема, покладення квiтiв до меморiального комплексу "Вiчний вогонь".
Н.Загорська, Т.Штокаль, 28 жовтня 2009 року, 9-го травня 2010 року
    2.Провести у загальноосвiтнiх навчальних закладах мiста виховнi години, тематичнi уроки, присвяченi 65-й рiчницi визволення України вiд фашистських загарбникiв i Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв за участю ветеранiв вiйни.
I.Гомонко, вересень-жовтень 2009 року, квiтень - травень 2010 року
    3.Забезпечити упорядження меморiального комплексу "Вiчний вогонь" та iнших мiсць поховань загиблих захисникiв Вiтчизни.
З.Наливайко, до 28 жовтня 2009 року, до 9-го травня 2010 року
    4.Забезпечити несення почесної варти бiля меморiального комплексу "Вiчний вогонь" пiд час проведення урочистих заходiв.
Т.Штокаль, 28 жовтня 2009 року, 9-го травня 2010 року
    5.Органiзувати вiдвiдання ветеранiв вiйни, що перебувають у госпiталях, лiкарнях, iнтернатних закладах системи соцiального захисту.
Г.Галах,Постiйно
    6.Розглянути пiд час формування мiсцевих бюджетiв питання щодо збiльшення видаткiв для забезпечення ветеранiв вiйни медичними препаратами.
В.Турко, протягом 2009-2010 рокiв.
    7.Забезпечити вiдповiдно до законодавства першочергове безоплатне зубопротезування для ветеранiв вiйни та одержання ними лiкiв за рецептами.
Я.Панчишин, протягом 2009-2010 рокiв
    8.Вживати заходiв для забезпечення житловою площею, вiдповiдно до законодавства, ветеранiв вiйни, якi потребують полiпшення житлових умов, проведення ремонту їх житлових будинкiв i квартир, видiлення ветеранам вiйни твердого палива та скрапленого газу. З.Наливайко
Г.Галах, Постiйно
    9.Органiзувати висвiтлення у засобах масової iнформацiї сторiнок iсторiї Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв, присвячених героїзму та самовiдданостi воїнiв пiд час визволення України вiд фашистських загарбникiв.
Н.Загорська, вересень-жовтень 2009 року, квiтень-травень 2010 року
    10.Широко пропагувати Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
Г.Галах, впродовж року
Керуючий справами виконкому Г.Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради