Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 16.12.2011 № 268-p
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2011 рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", згiдно розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 15.12.2011р. №1325/0/5-11 "Про розподiл субвенцiї з державного бюджету " внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з державного бюджету (код 41030900) на надання пiльг з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг, в тому числi компенсацiї втрати частини доходiв у зв'язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального для фiзичних осiб(крiм пiльг на одержання лiкiв,зубопротезування,оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на суму 82 300 (вiсiмдесят двi тисячi триста) гривень.
    2.Збiльшити обсяг видаткiв загального фонду мiського бюджету на суму 82 300 (вiсiмдесят двi тисячi триста) гривень по КФКВ 170102 Компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян ".
    3.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турку) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    4.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради