Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 13.12.2011 № 265-p
м.Червоноград
Про органiзацiю та проведення в мiстi Червоноградi свята Миколая, новорiчних i рiздвяних свят для дiтей та юнацтва

    На виконання Доручення Президента України вiд 7 грудня 2011 року №1-1/2869 та з метою вiдзначення в мiстi Червоноградi свята Миколая, новорiчних i рiздвяних свят, органiзацiї змiстовного дозвiлля дiтей та юнацтва, виховання поваги до народних традицiй:
    1.Затвердити План заходiв з органiзацiї та проведення свята Миколая, новорiчних i рiздвяних свят для дiтей та юнацтва мiста згiдно з додатком.
    2.Вiддiлу з питань сiм`ї та молодi, вiддiлу освiти, вiддiлу культури, вiддiлу у справах дiтей, вiддiлу з питань фiзичної культури та спорту , центру соцiальних служб для сiм`ї, дiтей та молодi :
    2.1.Забезпечити виконання Плану заходiв, затверджених цим розпорядженням.
    2.2.Органiзувати проведення в усiх навчально-виховних закладах мiста новорiчних ранкiв, карнавалiв, святкових рiздвяних дiйств.
    2.3.Органiзувати проведення екскурсiй, туристичних поїздок, спортивних змагань, вiдвiдування школярами театрiв, музеїв, пам`яток iсторiї та культури, а також активiзувати дiяльнiсть шкiльних секцiй та факультативiв.
    3.МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi вжити заходiв щодо реалiзацiї пiротехнiчних засобiв у встановленому законодавством порядку.
    4.МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi забезпечити громадський порядок пiд час проведення масових культурно-мистецьких заходiв та посилити охорону правопорядку в мiстi пiд час проведення традицiйних новорiчно-рiздвяних дiйств.
    5.Вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи забезпечити широке висвiтлення заходiв щодо проведення свята Миколая, новорiчних та рiздвяних дiйств в мiстi.
    6.Вiддiлу освiти, вiддiлу культури, вiддiлу у справах дiтей, вiддiлу з питань фiзичної культури та спорту, центру соцiальних служб для сiм`ї, дiтей та молодi подати iнформацiю про проведену роботу у вiддiл у справах сiм'ї та молодi до 20 сiчня 2012 року.
    7.Вiддiлу у справах сiм'ї та молодi узагальнити iнформацiю про проведену роботу в мiстi та iнформувати управлiння з питань сiм`ї та молодi облдержадмiнiстрацiї до 25 сiчня 2012 року.
    8.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А.I.Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради