Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 13.12.2011 № 264-р
м.Червоноград
Про вiдзначення 103-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

    З метою вшанування пам'ятi Головного Провiдника ОУН - революцiйної Степана Бандери, для вiдновлення iсторичної правди та патрiотичного виховання пiдростаючого поколiння:
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 103-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 103-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови Залiвського А.I.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради