Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 07.12.2011 № 260-p
м.Червоноград
Про перенесення робочих днiв у 2012 роцi

    Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2011 року № 1210-р "Про перенесення робочих днiв у 2012 роцi", розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 6 грудня 2011 року № 1268//0/5-11 "Про перенесення робочих днiв у 2012 роцi", з метою створення спри-ятливих умов для святкування 8 березня - Мiжнародного жiночого дня, 1 i 2 травня - Дня мiжнародної солiдарностi трудящих та 28 червня - Дня Конституцiї України, а також рацiонального використання робочого часу:
    1. Перенести для працiвникiв виконавчого комiтету та виконавчих органiв Червоноградської мiської ради робочi днi з:
    п'ятницi 9 березня - на суботу 3 березня;
    понедiлка 30 квiтня - на суботу 28 квiтня;
    п'ятницi 29 червня - на суботу 7 липня.
    2. Керiвникам комунальних пiдприємств, навчальних закладiв, закладiв культури та медицини, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями, видати накази про перенесення робочих днiв у 2012 роцi.
    3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комiтету Г.Тимчишина.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради