Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 07.12.2011 № 259-р
м.Червоноград
Про надання допомоги на поховання

    Керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2007р. № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати померлого" , рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 24.02.2011р. № 61 "Про затвердження граничного розмiру допомоги на поховання ", розглянувши поданi документи та заяви громадян:
    Пилипенко Галини Василiвни щодо поховання її швагра Пилипенка Олександра Iвановича , 1958 р.н., який на день смертi не працював, на облiку в центрi зайнятостi не перебував, не отримував пенсiї, пiдприємницькою дiяльнiстю не займався, проживав у м. Червоноград, вул. Стуса 18, кв. 6 i помер 30 жовтня 2011 р.;
    Дурашова Олександра Юрiйовича щодо поховання його батька Дурашова Юрiя Юрiйовича , 1968 р.н., який на день смертi не працював, на облiку в центрi зайнятостi не перебував, не отримував пенсiї, пiдприємницькою дiяльнiстю не займався, проживав у м. Червоноград, вул. Грiнченка 12, кв.40 i помер 20 червня 2011 р.;
    1.Видiлити грошову допомогу на поховання за рахунок коштiв мiського бюджету по соцiальному захисту населення (КФКВ 090412 КЕК 1343) громадянам:
    Пилипенко Галинi Василiвнi 807.30 грн.
    Дурашову Олександру Юрiйовичу 807.30 грн.
    2.Мiському фiнансовому управлiнню перерахувати на рахунок управлiння працi та соцiального захисту населення 1614.60 (одна тисяча шiстсот чотирнадцять гривень 60 копiйок ).
    3.Управлiнню працi та соцiального захисту населення забезпечити виплату допомоги на поховання.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради