Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 07.12.2011 № 258-р
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", згiдно розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 01.12.2011р. № 1261/0/5-11 "Про розподiл субвенцiй" внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з обласного бюджету (код 41035000 "Iншi субвенцiї") в сумi 1 125 (одна тисяча сто двадцять п'ять) гривень.
    2.Збiльшити обсяг видаткiв загального фонду мiського бюджету на суму 1 125 (одна тисяча сто двадцять п'ять) гривень, спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по КФКВ 090417 "Витрати на поховання учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни". Головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення.
    3.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турко) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    4.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальник мiського фiнансового управлiння В.Турко.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради