Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 01.12.2011 № 250-р
м.Червоноград
Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови Львiвської обласної ради

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", згiдно розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29.11.2011р. № 1248/0/5-11 "Про розподiл субвенцiї" внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з обласного бюджету (код 41035000 "Iншi субвенцiї") в сумi 3600 (три тисячi шiстсот) гривень, передбаченої на виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.
    2.Збiльшити обсяг видаткiв загального фонду мiського бюджету на суму 3600 (три тисячi шiстсот) гривень, спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по КФКВ 090412 "Iншi видатки на соцiальний захист населення". Головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення.
    3.Мiському фiнансовому управлiнню (Л.Сементух) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    4.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А.Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради