Проекти рiшень виконкому мiської Ради
28.05.2020Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення iз структурою на 2020 р. (zip)

28.05.2020Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку

28.05.2020Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

04.05.2020Про затвердження посадового складу мiської комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй

04.05.2020Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. Червонограда та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2020 -2021 р. р.

04.05.2020Про внесення змiн до складу адмiнiстративної комiсiї при ви-конавчому комiтетi Червоноград-ської мiської ради

30.04.2020Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради мережi зовнiшнього електропостачання(II черга) житлово-будiвельним кооперативом "Монастирський"

30.04.2020Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м.Червоноград (zip)

24.04.2020Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 16.04.2019р. №80

24.04.2020Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №17

24.04.2020Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №23

24.04.2020Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №18

09.04.2020Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36

09.04.2020Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018р. № 114

06.04.2020Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2020 р. № 20

31.03.2020Про затвердження положення про уповноважену особу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, визначення особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та покладення на неї функцiї уповноваженої особи виконавчого комiтету Червноноградської мiської ради

27.03.2020Про затвердження складу мiської робочої групи для виявлення та припинення незаконної дiяльностi пов'язаної iз обiгом пiдакцизних товарiв, об'єктiв грального бiзнесу, вирубки та обiгу деревини.

25.03.2020Про затвердження складу мiської робочої групи для виявлення та припинення незаконної дiяльностi пов'язаної iз обiгом пiдакцизних товарiв, об'єктiв грального бiзнесу, вирубки та обiгу деревини

24.03.2020Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.08.2015р. №164 "Про тимчасове закрiплення прилеглої до КП "Червоноградський ринок" територiї вздовж вулицi Сокальської вiд №5 до №7"

20.03.2020Про порядок повiдомної реєстрацiї колективних договорiв та угод

18.03.2020Про погодження КП "Червоноградтеплокомуненерго" розмiру внескiв за обслуговування вузлiв комерцiйного облiку телової енергiї по окремих житлових будiвлях м.Червонограда (zip)

18.03.2020Про прийняття до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд'їздної дороги по вул.Б.Хмельницького, 83 (zip)

18.03.2020Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 226 та в_д 30.05.2019р. № 106 "Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi"

18.03.2020Про встановлення розмiру внескiв за обслуговування вузлiв вузлiв комерцiйного облiку та їх розподiл мiж споживачами комунальних послуг, власниками (спiввласниками) примiщень, обладнаних iндивiдуальними стемами опалення м. Червонограда для КП "Червоноградтеплокомуненерго"

18.03.2020Про внесення змiн до рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.05.2017 р. № 100 та вiд 30.05.2019р. № 107 "Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах"

17.03.2020Про затвердження тимчасових графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування

17.03.2020Про надання згоди на внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №7

16.03.2020Про погодження КП "Червоноградтеплокомуненерго" розмiру внескiв за обслуговування вузлiв комерцiйного облiку телової енергiї по окремих житлових будiвлях м. Червонограда (zip)

16.03.2020Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2020 рiк

13.03.2020Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.01.2020р. №16"Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охоро-ни психiчного здоров'я"

13.03.2020Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

13.03.2020Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

13.03.2020Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

13.03.2020Про передачу облiкових квартирних справ мешканцiв м.Соснiвки виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради

13.03.2020Про утворення житлової комiсiї з облiку внутрiшньо перемiщених осiб та надання житлових примiщень для тимчасового проживання внутрiшньо перемiщеним особам при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

13.03.2020Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 27.04.2017р. №79 "Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром"

13.03.2020Про змiну договору найму житлового примiщення

13.03.2020Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

11.03.2020Про реєстрацiю колективних договорiв

11.03.2020Про тимчасовi призупинення освiтнього процесу у закладах освiти

11.03.2020Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

11.03.2020Про затвердження схем органiзацiї дорожнього руху у м.Червоноград

11.03.2020Про вжиття заходiв боротьби з омелою бiлою на територiї м.Червоноград

11.03.2020Про встановлення тарифiв на послуги банно-оздоровчого комплексу "Нептун" КП "Червонограджитлокомунсервiс"

11.03.2020Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

11.03.2020Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

06.03.2020Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

06.03.2020Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

05.03.2020Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

05.03.2020Про органiзацiю та проведення триденних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних закладiв

02.03.2020Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

02.03.2020Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

28.02.2020Про затвердження заходiв щодо органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2020 роцi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради