Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
13.02.2017Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна

13.02.2017Про внесення змiн до "Типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок та надання додаткових послуг"

09.02.2017Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням виконавчого комiтету мiської ради вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" ( зi змiнами, внесеними згiдно рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 22.10.2015 р. № 204, 30.08.2016 р. № 166, 26.10.2016 р. № 218 )

09.02.2017Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

09.02.2017Про внесення змiн в рiшення № 40 вiд 28.01.2016 "Про створення постiйно дiючої комiсiї з питань поводження з безхазяйними вiдходами на територiї м.Червонограда"

09.02.2017Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

09.02.2017Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

09.02.2017Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

09.02.2017Про затвердження перелiку об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi для осiб з обмеженими фiзичними можливостями у 2017 роцi (zip)

09.02.2017Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2017 роцi

09.02.2017Про затвердження схеми розташування та адрес земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд на вул. Гоголя в м. Червоноградi (zip)

09.02.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям (zip)

09.02.2017Про внесення змiн в Перелiк вiльних земельних дiлянок, затверджений рiшенням виконавчого комiтету мiської ради вiд 20.01.2015р. № 11 "Про затвердження звiту про iнвентаризацiю вiльних земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового будинку, господарських будiвель i споруд на територiї м. Червонограда" (zip)

09.02.2017Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

09.02.2017Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

09.02.2017Про надання дозволу на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

09.02.2017Про затвердження Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення

09.02.2017Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

06.02.2017Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

03.02.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

03.02.2017Про реєстрацiю колективного договору, угоди та змiн

03.02.2017Про погодження вартостi встановлення комунiкацiй на опорах зовнiшнього освiтлення, вартостi оренди смiттєвого контейненра, вартостi обстеження мiсця розмiщення рекламного носiя КП "Комунальник"

02.02.2017Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та схвалення проекту Програми на 2017 рiк

02.02.2017Про внесення змiн в рiшення вико-навчого комiтету вiд 17.03.2016 ро-ку №82 "Про затвердження Поло-ження та складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоно-градської мiської ради"

02.02.2017Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Реконструкцiя примiщень першого поверху адмiнбудiвлi мiської ради з метою влаштування ЦНАП за адресою просп. Шевченка, 19, м. Червоноград Львiвської областi"

24.01.2017Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

24.01.2017Щодо усунення недолiкiв виявлених при перевiрцi вiйськового облiку на територiї Львiвської областi комiсiєю Генерального штабу Збройних Сил України

23.01.2017Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

19.01.2017Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

17.01.2017Про створення комiсiї з питань передачiз балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi майнового комплексу стоматологiчної полiклiнiки таматерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

16.01.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

13.01.2017Про зняття з квартирного облiку

13.01.2017Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

13.01.2017Про затвердження видiв безоплатних суспiльно - корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiтта перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

13.01.2017Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

11.01.2017Про реєстрацiю колективних договорiв

11.01.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

04.01.2017Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2016р. № 227 "Про затвердження тарифiв , якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник" (zip)

04.01.2017Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.06.2011 р. № 108 (zip)

04.01.2017Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2016 роцi

04.01.2017Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

30.12.2016Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

29.12.2016Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

28.12.2016Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку ПАТ "Укрзахiдвуглебуд" в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,53 у комунальну власнiсть територiальної громади

28.12.2016Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються Червоноградською центральною мiською лiкарнею ( платнi медичнi огляди)

28.12.2016Аналiз регуляторного впливу проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються Червоноградською центральною мiською лiкарнею (платнi медичнi огляди)"

28.12.2016Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

28.12.2016Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

08.12.2016Про мiський бюджет м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

08.12.2016Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

17.10.2016Про затвердження Порядоку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

11.10.2016Про реєстрацiю колективного договору Про затвердження Порядоку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда

24.11.2015Про створення комiсiї з метою проведення iнвентаризацiї вiльних земельних дiлянок пiд будiвництво гаражiв на територiї Червоноградської мiської ради

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради