Проекти рiшень виконкому мiської Ради
14.02.2020Про затвердження Примiрного договору оренди торгового мiсця (площi) на територiї КП Червоноградський ринок з включенням послуг його обслуговування

12.02.2020Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру об'єктiв (проектiв), якi фiнансуються з бюджету розвитку

12.02.2020Про встановлення форм розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги (zip)

10.02.2020Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю

10.02.2020Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

10.02.2020Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

10.02.2020Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

10.02.2020Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2019 рiк та схвалення проєкту Програми на 2020 рiк (zip)

07.02.2020Про встановлення тарифiв на платнi медичнi послуги, що надаються комунальним пiдприємством "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" ( платнi медичнi огляди)

07.02.2020Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2020 р. (zip)

06.02.2020Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

06.02.2020Про створення мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби

06.02.2020Про затвердження Порядку надання пiльг та допомог окремим категорiям населення (zip)

06.02.2020Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2019 рiк (zip)

06.02.2020Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2020 р. (zip)

06.02.2020Про затвердження загальновиробничих норм питомих витрат палива, втрат теплової енергiї в тепломережi по КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2020 р.

05.02.2020Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - червнi та жовтнi - груднi мiсяцi 2020 року

27.01.2020Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2020 роцi

27.01.2020Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до мiського бюджету м.Червонограда

22.01.2020Про зняття з квартирного облiку

22.01.2020Про надання соцiального житла

22.01.2020Про виключення житлового примiщення iз числа службового та видачi ордера на закрiплене житло

22.01.2020Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем прожив

21.01.2020Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

20.01.2020Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2019 роцi

20.01.2020Про створення Локальної команди впровадження проєкту з охорони психiчного здоров'я

14.01.2020Про визначення видiв безоплатних суспiльно корисних робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiадмiнiстративне стягнення у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв для вiдбування порушниками громадських робiт

14.01.2020Про визначення видiв оплачуваних суспiльно корисних робiт

14.01.2020Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

14.01.2020Про затвердження протоколiв мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

26.12.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

18.12.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 42

13.12.2019Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками (zip)

12.12.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24.10.2019 р. № 183

12.12.2019Про затвердження плану роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

10.12.2019Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

09.12.2019Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками (zip)

09.12.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.

09.12.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

05.12.2019Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками (zip)

27.11.2019Про схвалення проекту рiшення " Про мiський бюджет м.Червонограда на 2020 рiк" (zip)

27.11.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.12.2017р. №243 "Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун""

22.11.2019Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

22.11.2019Про внесення змiн в рiшення №203 вiд 24.10.2019р. "Про затвердження Плану заходiв з реалiзацiї на мiському рiвнi Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку та утворення мiської координацiйної мiжвiдомчої ради з питань профiлактики неiнфекцiйних захворювань"

22.11.2019Про затвердження попереднього висновку стосовно вiдповiдностi iнтересам та потребам територiальної громади пропозицiї щодо iнiцiювання спiвробiтництва територiальних громад

20.11.2019Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

20.11.2019Про реалiзацiю новорiчних ялинок на територiї м. Червонограда

20.11.2019Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

20.11.2019Про внесення змiн в рiшення №203 вiд 24.10.2019р. "Про затвердження Плану заходiв з реалiзацiї на мiському рiвнi Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку та утворення мiської координацiйної мiжвiдомчої ради з питань профiлактики неiнфекцiйних захворювань"

19.11.2019Про несення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 204 вiд 24.10.2019 "Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

19.11.2019Про взаємодiю суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми, запобiгання нелегальнiй трудовiй мiграцiї та домашньому насильству

19.11.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

19.11.2019Про створення комiсiї по передачi облiкових квартирних справ громадян лiквiдованої шахти № 1 "Червоноградська" вiдокремленим пiдроздiлом Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт

19.11.2019Про змiну договору найму житлового примiщення

19.11.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

19.11.2019Про результати конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5, №8, №9 та №10 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 03.10.2019 року № 83-84

19.11.2019Про внесення змiн в пункт 3 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 20.06.1985р. № 222 "Про перезакрiплення земельних дiлянок, видiлених в гаражному кооперативi №5 пiд будiвництво цегляних гаражiв"

15.11.2019Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

15.11.2019Про внесення змiн в пункт 3 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 20.06.1985р. № 222 "Про перезакрiплення земельних дiлянок, видiлених в гаражному кооперативi №5 пiд будiвництво цегляних гаражiв"

15.11.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

11.11.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

11.11.2019Про стан виконання Програми надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуацiях на 2019 рiк

08.11.2019Про внесення змiн в пункт 3 додатку № 1 до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської Ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 20.06.1985р. № 222 "Про перезакрiплення земельних дiлянок, видiлених в гаражному кооперативi №5 пiд будiвництво цегляних гаражiв"

21.10.2019Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.10.2019Про затвердження Плану заходiв з реалiзацiї на мiському рiвнi Нацiонального плану заходiв щодо неiнфекцiйних захворювань для досягнення глобальних цiлей сталого розвитку та утворення мiської координацiйної мiжвiдомчої ради з питань профiлактики неiнфекцiйних захворювань

21.10.2019Про створення комiсiї з питань обстеження матерiально -побутових умов сiм'ї

21.10.2019Про затвердження Порядку формування та ведення мiського земельного кадастру мiста Червонограда

21.10.2019Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру (банку даних) мiсць розташування рекламних засобiв, заяв, дозволiв, договорiв в м. Червоноградi

17.10.2019Про затвердження Порядку формування та ведення мiського земельного кадастру мiста Червонограда

17.10.2019Про затвердження порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна територiальної громади м. Червонограда

17.10.2019Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру (банку даних) мiсць розташування рекламних засобiв, заяв, дозволiв, договорiв в м. Червоноградi

17.10.2019Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру iнвестицiйних об'єктiв, проектiв, iнвестицiйних договорiв

16.10.2019Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - вересень 2019 року (zip)

16.10.2019Про встановлення вартостi харчування вихованцiв закладiв дошкiльної освiти та учнiв закладiв загальної середньої освiти

16.10.2019Про створення комiсiї з питань обстеження матерiально -побутових умов сiм'ї

15.10.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

15.10.2019Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2003 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

11.10.2019Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення для споживачiв приватного сектору iз структурою

10.10.2019Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

10.10.2019Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування ПП "Сервiслiфт"

09.10.2019Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на опалювальний сезон 2019 - 2020 р. р. з структурою

09.10.2019Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

08.10.2019Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2003 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

08.10.2019Про погодження базових цiн на послуги з технiчного обслуговування ПП "Сервiслiфт"

04.10.2019Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №4/18 вiд 08.10.2018р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

04.10.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

04.10.2019Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

04.10.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

04.10.2019Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру iнвестицiйних об'єктiв, проектiв, iнвестицiйних договорiв

02.10.2019Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

02.10.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

01.10.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

01.10.2019Про внесення змiн у Договiр про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткового договору

30.09.2019Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №4/18 вiд 08.10.2018р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

23.09.2019Про реєстрацiю колективного договору

23.09.2019Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру (банку даних) мiсць розташування рекламних засобiв, заяв, дозволiв, договорiв в м. Червоноградi

23.09.2019Про затвердження порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна територiальної громади Червоноградської мiської ради

20.09.2019Про тимчасове закрiплення територiї, прилеглої до КП "Центр первинної медико - санiтарної допомоги м. Червоноград" вздовж вулицi Iвасюка в м. Червоноградi.

20.09.2019Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2019р. №64 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2019 -2020 р. р."

18.09.2019Про створення Комiсiї з питань забезпечення житлом осiб з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування у м. Червоноградi (zip)

17.09.2019Про змiну договору найму житлового примiщення

12.09.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

12.09.2019Про встановлення режиму експлуатацiї, реконструкцiї, капiтального ремонту, перепланування будинкiв на територiї Червоноградської мiської ради

12.09.2019Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

05.09.2019Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5, №8, №9 та №10

04.09.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

02.09.2019Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.08.2019Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

31.07.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.

20.05.2019Про звiт комiсiї з розгляду та вирiшення земельного спору в межах м. Червоноград, на вул. Травневiй, 31 та 33

20.05.2019Про вiд'єднання вiд централiзованих систем водопостачання та водовiдведення та демонтаж незаконно встановленої бетонної опори

14.05.2019Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

14.05.2019Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

14.05.2019Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2018р. № 223"Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок в новiй редакцiї"

13.11.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради