ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
19.09.2018Про закрiплення територiй обслуговування за закладами загальної середньої освiти мiста

19.09.2018Про виключення учнiв з списку про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

18.09.2018Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 26.04.2018р. №89 "Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018 -2019 р. р."

18.09.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.11.2016р. № 242

14.09.2018Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

14.09.2018Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

14.09.2018Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

14.09.2018Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

14.09.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 30.11.2016р. № 242

10.09.2018Про розгляд протоколу засiдання мiського конкурсного комiтету (zip)

07.09.2018Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №2, №3, №4, №4а та №7 оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 28.06.2018 року № 51-52

27.08.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018р. №106 "Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, захоронення (сортування) побутових вiдходiв"

27.08.2018Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

27.08.2018Про затвердження заходiв щодо профiлактики захворювання населення м. Червонограда, м. Соснiвки, смт. Гiрник на вiрусний гепатит А на 2018-2023 роки

22.08.2018Про затвердження акту приймання - передачi облiкових справ квартирного облiку по шахтi № 5 "Великомостiвська"

22.08.2018Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 24 квiтня 2015 року № 83

22.08.2018Про зарахування на квартирний облiк та зняття з квартирного облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.08.2018Про пiдготовку та проведення приписки громадян 2002 року народження до призовної дiльницi Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату

20.08.2018Про забезпечення проведення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї Червоноградської мiської ради

20.08.2018Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

16.08.2018Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

14.08.2018Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2018-2019 навчального року

13.08.2018Про затвердження спискiв дiтей дошкiльного та шкiльного вiку

10.08.2018Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

09.08.2018Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги

09.08.2018Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)" коригування

09.08.2018Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

06.08.2018Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) iз структурою

24.07.2018Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

18.07.2018Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення, послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем) iз структурою

13.07.2018Про надання дозволу на переведення житлових квартир у нежитловi примiщення

13.07.2018Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

06.07.2018Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2018 року

06.07.2018Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги

06.07.2018Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2018 року

06.07.2018Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

03.07.2018Про призначення автомобiльних перевiзникiв для забезпечення пасажирських перевезень на мiських автобусних маршрутах загального користування №1, №2, №3, №4, №4а та №7

02.07.2018Про створення комiтету забезпечення доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до об'єктiв соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури (zip)

27.06.2018Про заборону торгiвлi у невстановлених мiсцях на територiї Червоноградської мiської ради

26.06.2018Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

26.06.2018Про затвердження "Правил приймання стiчних вод до системи централiзованого водовiдведення м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник" та "Порядку визначення розмiру плати, що справляється за понаднормативнi скиди стiчних вод до систем централiзованого водовiдведення"

18.06.2018Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

14.06.2018Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2018 рiк

14.06.2018Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

14.06.2018Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7

13.06.2018Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

12.06.2018Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

12.06.2018Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

08.06.2018Про погодження графiкiв погодинного вiдключення електроенергiї по Шахтному РЕМ на 2018-2019р.р.

08.06.2018Про стан роботи архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

07.06.2018Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

07.06.2018Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

07.06.2018Про змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

07.06.2018Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

29.05.2018Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2018 рiк

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради