Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
20.03.2017Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 02.03.2017 р. № 52

20.03.2017Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2017 р.

20.03.2017Про органiзацiю та проведення 3-х денних навчально-польових зборiв з учнями випускних класiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв, професiйно-технiчних закладiв м. Червонограда, м. Соснiвки та смт. Гiрник

20.03.2017Про встановлення тарифiв на спортивно-оздоровчi послуги в спорткомплексi "Шахтар" КП "Червонограджитлокомунсервiс"

14.03.2017Про органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2017 роцi

14.03.2017Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

13.03.2017Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi

13.03.2017Про розiрвання Договору №4/16 вiд 12.07.2016р. та призначення автомобiльного перевiзника для обслуговування автобусного маршруту №2 Автовокзал - вул.Львiвська вул.Св. Володимира (Автопарк)

10.03.2017Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку в пiдроздiлi Захiдно-Української дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Центрально-Захiдна компанiя "Вуглеторфреструктуризацiя"

10.03.2017Про зняття з квартирного облiку

10.03.2017Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

10.03.2017Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

07.03.2017Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

07.03.2017Про реєстрацiю колективних договорiв,змiн та доповнень

07.03.2017Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

03.03.2017Про встановлення вартостi послуг з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Левада"

03.03.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

03.03.2017Про затвердження проектної документацiї по об'єкту "Капiтальний ремонт скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м.Червонограда до автодороги Червоноград-Сокаль"

03.03.2017Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

27.02.2017Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

16.01.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.11.2015Про створення комiсiї з метою проведення iнвентаризацiї вiльних земельних дiлянок пiд будiвництво гаражiв на територiї Червоноградської мiської ради

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради