Проекти рiшень виконкому мiської Ради
19.03.2019Про демонтаж тимчасових споруд

12.03.2019Про внесення змiн у Договори про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування та укладення додаткових договорiв

12.03.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. №95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради"

12.03.2019Про уповноваження посадових осiб на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

11.03.2019Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

11.03.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

07.03.2019Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

07.03.2019Про створення Мультидисциплiнарної групи з питань протидiї торгiвлi людьми

07.03.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

07.03.2019Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

07.03.2019Про створення комiсiї з питань взаємодiї суб'єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають у складних життєвих обставинах

07.03.2019Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

07.03.2019Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадянського суспiльства в Українi на 2019 рiк на територiї Червоноградської мiської ради

07.03.2019Про оздоровлення та органiзацiю дозвiлля дiтей i молодi мiста у лiтнiй перiод 2019 року

04.03.2019Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

04.03.2019Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

04.03.2019Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

04.03.2019Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

04.03.2019Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"

04.03.2019Про затвердження Плану заходiв щодо реалiзацiї Нацiональної стратегiї сприяння розвитку громадянського суспiльства в Українi на 2019 рiк на територiї Червоноградської мiської ради

04.03.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

28.02.2019Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

13.02.2019Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

13.02.2019Про надання кiмнати у гуртожитку

13.02.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

13.02.2019Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

13.02.2019Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2018 рiк (zip)

13.02.2019Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно - логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на 2019р. iз структурою

13.02.2019Про створення комiсiї з врегулювання питання погодження меж сумiжними землекористувачами та вирiшення земельного спору в межах м. Червоноград, на вулицях Травневiй та Лемкiвськiй

13.02.2019Про визнання квартири службовою

11.02.2019Про створення мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi

08.02.2019Про встановлення плати за харчування дiтей у ЗДО для батькiв або осiб, якi їх замiнюють

08.02.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

08.02.2019Про встановлення меморiальної дошки

08.02.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

07.02.2019Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергiї та послуги централiзованого опалення для потреб адмiнiстративно-логiстичного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Червоноград, вул. Копернiка,1 на 2019р. iз структурою

05.02.2019Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та схвалення проекту Програми на 2019 рiк

30.01.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.

29.01.2019Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та схвалення проекту Програми на 2019 рiк

22.11.2018Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

13.11.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради