Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
21.05.2018Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi

21.05.2018Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №1, №2, №3, №4, №4А та №7

21.05.2018Про створення мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

16.05.2018Про змiну договору найму житлового примiщення

16.05.2018Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

16.05.2018Про демонтаж телекомунiкацiйного обладнання

11.05.2018Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

11.05.2018Про надання дозволу на переведення житлового примiщення та житлової квартири у нежитловi примiщення

08.05.2018Про стан виконання Програми надання пiльг та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категорiям громадян м.Червонограда

07.05.2018Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

07.05.2018Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей шкiльного вiку

05.05.2018Про тимчасове призупинення роботи закладiв дошкiльної освiти № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод

05.05.2018Про закрiплення територiй обслуговування за закладами дошкiльної освiти мiста

03.05.2018Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

03.05.2018Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

03.05.2018Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

03.05.2018Про створення Мiської комiсiї щодо розгляду заяв осiб про виплату грошової компенсацiї на придбання житла

03.05.2018Про встановлення граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) у 2018 роцi

19.04.2018Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi (zip)

18.04.2018Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

18.04.2018Про надання кiмнати у гуртожитку

18.04.2018Про видiлення квартири, учаснику лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС, вiднесеному до I категорiї

18.04.2018Про видiлення квартири, учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу

18.04.2018Про видiлення квартири, iнвалiду вiйни III групи, Крючеку Юрiю Анатолiйовичу

18.04.2018Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

18.04.2018Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018-2019 р. р.

18.04.2018Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, сортування та захоронення

17.04.2018Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

17.04.2018Про реєстрацiю колективних договорiв

17.04.2018Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

17.04.2018Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

17.04.2018Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

06.04.2018Про створення комiсiї по обстеженню лiсопильних об'єктiв

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради