Проекти рiшень виконкому мiської Ради
20.01.2021Про створення спостережної комiсiї

20.01.2021Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання

20.01.2021Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

20.01.2021Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат

20.01.2021Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення

20.01.2021Про створення Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам антитерористичної операцiї

20.01.2021Про внесення змiн в схему розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м. Червоноград, затверджену рiшенням Виконавчого комiтету № 161 вiд 28.08.2019р.

18.01.2021Про стан вiйськового облiку та бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на територiї Червоноградської мiської ради в 2020 роцi та заходи щодо його покращення в 2021 роцi

18.01.2021Про утворення комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

16.01.2021Про вiдбiр громадян України на вiйськову службу за контрактом у Збройнi Сили України у 2021 роцi

16.01.2021Про втрату чинностi рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.07.2019 р. № 154 та уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради приймати рiшення про присвоєння, змiну, коригування та анулювання адреси об'єкта будiвництва та об'єкта нерухомого майна

15.01.2021Про створення комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади

14.01.2021Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

14.01.2021Про корегування тарифiв, що встановленi рiшенням виконавчого комiтету вiд 17.12.2020р. № 163 "Про встановлення тарифiв КП "Червоноградтеплокомуненерго" на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергiї зi структурою на плановий перiод 2020 - 2021 р. р."

14.01.2021Про дозвiл на перевезення учнiв до закладiв загальної середньої освiти с.Борятин, с.Острiв, с.Сiлець, м.Червонограда

12.01.2021Про визначення на 2021 р. видiв робiт для порушникiв, на яких судом накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi громадських (суспiльно корисних) робiт, засуджених до кримiнального покарання у виглядi громадських робiт та перелiку об'єктiв, на яких порушники та засудженi виконуватимуть такi роботи

12.01.2021Про внесення змiн до складу робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради

12.01.2021Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

11.01.2021Про надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради