ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
16.01.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

14.01.2019Про участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2019 рiк

14.01.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

14.01.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

14.01.2019Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

04.01.2019Про внесення змiн в рiшення мiської ради №1046 вiд 24.10.2018 року

04.01.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з метою продажу у власнiсть земельної дiлянки

04.01.2019Про затвердження Програми промоцiї мiста Червонограда на 2019 рiк

04.01.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018р. № 951 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради"

04.01.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

02.01.2019Про затвердження Програми органiзацiї та проведення громадських робiт у м.Червоноградi на 2019 рiк

02.01.2019Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

02.01.2019Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) на 2019 рiк

28.12.2018Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

26.12.2018Про розгляд заяви громадянки Євтушик Оксани Петрiвни

26.12.2018Про розгляд заяв громадянина Гусара Iгоря Ярославовича

26.12.2018Про розгляд заяв громадян Бурка В.Д. та Бакланова М.М.

26.12.2018Про розгляд клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

26.12.2018Про розгляд клопотання ЗАТ "Прибужжя"

26.12.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

26.12.2018Про пiдготовку лоiтiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

26.12.2018Про надання згоди на передачу в суборенду земельної дiлянки

26.12.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

26.12.2018Про вилучення та передачу у приватну власнiсть земельних дiлянок

26.12.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.12.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

26.12.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

26.12.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

26.12.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.12.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

26.12.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

22.12.2018Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

19.12.2018Про затвердження Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

18.12.2018Про внесення змiн в Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда

10.12.2018Про звiт начальника вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

22.11.2018Про надання дозволу Комунальному Пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу основних засобiв

22.11.2018Про надання дозволу Червоноградському Народному дому на списання з балансу основних засобiв

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради