Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
24.05.2018Про створення апарату Червоно-градської мiської ради для ре-алiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020

23.05.2018Про створення комiсiї Червоноградської мiської ради з питань поновлення прав реабiлiтованих

22.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України щодо не пiдтримки проекту постанови Верховної ради вiд 19.04.2018 "Про змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої Львiвської областi, змiну i встановлення меж Сокальського району Львiвської областi"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

16.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубiя А.В., депутат_в Верховної Ради України щодо прийняття в ц_лому проекту Виборчого кодексу (проект № 3112-1 в_д 02.10.2015)

16.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України, Державного агентства автомобiльних дорiг України, Голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї щодо органiзацiї габаритно-вагового контролю на в'їздi та виїздi з м.Червоноград Львiвської областi

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

15.05.2018Про затвердження Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення окремих житлових будинкiв (квартир, нежитлових пимiщень) вiд мереж централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води в м. Червоноград

15.05.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоно-градської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспектив-ного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

15.05.2018Про розгляд заяв громадян ФОП Грицак Марiї Василiвни та ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

15.05.2018Про розгляд заяви громадянина Бабюка Сергiя Леонiдовича

15.05.2018Про розгляд заяви громадянки Чекулаєвої Галини Сергiївни

15.05.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.05.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

15.05.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

15.05.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

15.05.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

15.05.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.05.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

15.05.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

15.05.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.05.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

12.05.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

12.05.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.05.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

12.05.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

12.05.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

05.05.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 530 мм, довжиною 41,60 пм вiд районної газової котельнi № 2 по вул.Бiчна Промислова у м.Червоноградi

04.05.2018Про впровадження пiлотного проекту щодо органiзацiї електронних торгiв (аукцiонiв) з використанням електронної торгової системи "Prozorro.Продажi"

04.05.2018Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2018 рiк

04.05.2018Про затвердження Порядку пiдготовки та прийняття проектiв регуляторних актiв у Червоноградськiй мiськiй радi

03.05.2018Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда

03.05.2018Звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України Володимира Гройсмана щодо ситуацiї, яка склалася у медичнiй галузi України

03.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та голови Верховної Ради України Парубiя А.В. щодо ухвалення Антиолiгархiчного пакету докорiнних перетворень

03.05.2018Про звiт директора КП "Червонограджитлокомунсервiс"

03.05.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

25.04.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун" та КП "Червоноградводоканал"

25.04.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 № 61 "Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

25.04.2018Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крiм безалкогольного) особам (вiйськовослужбовцям) у вiйськовiй формi одягу

23.04.2018Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального пiдприємства Червоноградський ринок

20.04.2018Про перепрофiлювання ДНЗ ясла-садок комбiнованого типу у ЗДО ясла-садок

20.04.2018Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

20.04.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

18.04.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

17.04.2018Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

13.04.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

20.03.2018Про роботу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

04.09.2017Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального пiдприємства Червоноградський ринок

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

16.05.2016Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Червоноградської міської ради

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради