Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
22.03.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї видатки незавершеного будiвництва по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi"

20.03.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

20.03.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ТзОВ "Епiцентр К"

20.03.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

19.03.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

15.03.2019Про розгляд клопотання Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 4

15.03.2019Про розгляд заяви громадянина Юферова Василя Вiкторовича

15.03.2019Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Комунальник" капiтальних вкладень

15.03.2019Про делегування повноваженння

15.03.2019Про надання дозволу на безоплатну передачу радiаторiв системи опалення з балансу КП "Червоноградський ринок" на баланс вiддiл освiти Червоноградської мiської ради

15.03.2019Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Комунальник" капiтальних вкладень

14.03.2019Про делегування повноваженння

13.03.2019Про затвердження проекту консервацiї основних засобiв КП "ЦПМСД", подальше виконання яких визнано тимчасово недоцiльним

12.03.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

11.03.2019Про розроблення проекту внесення змiн до плану зонування територiї мiста Червонограда

07.03.2019Про розгляд земельного спору (варiант № 2)

07.03.2019Про розгляд земельного спору (варiант № 1)

07.03.2019Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

07.03.2019Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агробiзнес"

07.03.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ТзОВ "Епiцентр К"

07.03.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

07.03.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

07.03.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

07.03.2019Про вилучення та надання земельних дiлянок

07.03.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

07.03.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

07.03.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

07.03.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

07.03.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

07.03.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

06.03.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

06.03.2019Про затвердження Стратегiї розвитку мiста Червонограда до 2022 року

06.03.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

05.03.2019Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури за 2018 рiк

05.03.2019Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї: ЧЗШ № 5,6,7,12; гiмназiї; ЧСШ №8; ЧНВК №10,13; ЧЗПШ № 11; ЗДО № 2,4,7,12,13,16,17,18, 19; БДЮТЧ.

01.03.2019Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" стадiону "Гiрник" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс КП СК "Шахтар"

01.03.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун"

01.03.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу залiзобетонних плит перекриття б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс Соснiвської мiської ради

01.03.2019Про утворення вiддiлу охорони здоров'я Червоноградської мiської ради

22.02.2019Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс Червоноградської мiської ради та вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв

14.02.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

08.02.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

01.02.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

14.01.2019Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

19.12.2018Про затвердження Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради