Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
22.02.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на встановлення кредитного лiмiту у формi овердрафт

21.02.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

17.02.2017Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2016 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

16.02.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

16.02.2017Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк з населених пунктiв Острiвської та Межирiчанської сiльських рад, Сокальського району

14.02.2017Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичних осiб та пiдприємств, якi знаходяться на територiї Сокальського району - смт. Жвирка, с.с. Глухiв, Добрячин, Острiв, Сiлець

13.02.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

10.02.2017Про затвердження Програми з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi м.Червонограда на 2017-2020 роки

09.02.2017Про безоплатне стоматологiчне обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

09.02.2017Про затвердження уточненої площi земельної дiлянки

09.02.2017Про розгляд заяви громадянки Ткачук Нiни Василiвни

09.02.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.02.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

09.02.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

09.02.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

09.02.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.02.2017Про вилучення земельної дiлянки

09.02.2017Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї, iнших громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.02.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

09.02.2017Про визнання таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 р. № 79 "Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах"

08.02.2017Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,7 м.Червонограда

08.02.2017Про звiльнення християнської релiгiйної громади "Посольство Боже", замовника реконструкцiї будiвлi тиру пiд Молитовний будинок на вул.. Пушкiна,8 в м. Червоноградi , вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда

07.02.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2013 № 456

06.02.2017Про припинення комунального пiдприємства "Комп'ютернi iнформацiйнi технологiї" шляхом приєднання його до комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

06.02.2017Про затвердження Програми сприяння створенню та пiдтримки функцiонування об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград, Соснiвка та смт.Гiрник на 2017 - 2020 роки

06.02.2017Про затвердження Програми охорони природного навколишнього середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки

06.02.2017Про звiт секретаря Червоноградської мiської ради

03.02.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України щодо внесення змiн до роздiлу VI. "Фiзична культура i спорт" постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери"

03.02.2017Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон Карпати-Україна"

02.02.2017Про внесення змiн до перелiку об'єктiв комунальної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

02.02.2017Про затвердження "Статутiв шкiл естетичного виховання" в новiй редакцiї

01.02.2017Про визнання таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 р. № 79 "Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах"

01.02.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

01.02.2017Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї, iнших громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

27.01.2017Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та затвердження Програми на 2017 рiк

23.01.2017Про затвердження акту приймання передачi з балансуЧервоноградської центральної мiської лiкарнiмайнового комплексу мiської стоматологiчної полiклiнiки та матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

20.01.2017Про затвердження Програми регулювання чисельностi безпритульних тварин на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки

13.01.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"

05.01.2017Про затвердження Правил утримання i поводження з тваринами на територiї Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

03.01.2017Про розгляд заяви гр.Бiлого Любомира Степановича

29.12.2016Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,53

29.12.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м.Червонограда гуртожитку за адресою м. Червоноград, вул.В.Стуса,53 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

29.12.2016Про затвердження концесiйного договору та iнвестицiйної програми з передачi в концесiю цiлiсного майнового комплексу комунального пiдприємства Червоноградської мiської ради "Червоноградтеплокомуненерго"

16.12.2016Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.08.2015 р. № 880 "Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

08.12.2016Про затвердження Програми пiдтримки та партнерства мiж Червоноградською мiською радою та суб'єктами малого i середнього бiзнесу на 2017-2020 роки

08.12.2016Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

18.11.2016Про внесення змiн до складу конкурсної комiсiї з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м.Червоноград

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

16.05.2016Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Червоноградської міської ради

26.04.2016Про надання матерiальної допомоги

25.03.2016Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в м. Червоноград»

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради