Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
19.11.2019Про припинення права комунальної власностi КП "Червонограджитлокомунсервiс"

19.11.2019Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних некомерцiйних неприбуткових пiдприємств - закладiв охорони здоров'я Червоноградської мiської ради

18.11.2019Про надання дозволiв на здiйснення невiд'ємних полiпшень орендованого комунального майна за адресою: м. Червоноград, вул. Мазепи,12

18.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

14.11.2019Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника при реалiзацiї проєкту "Електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя" в м. Червоноградi Львiвської областi (будiвництво)"

14.11.2019Про утворення Комунального пiдприємства Червоноградської мiської ради "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Соснiвка"

14.11.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єктiв комунальної власностi - нежитлових примiщень по вул. Корольова,12 та вул. Шепти-цього,1 у м. Червоноградi

13.11.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо скасування Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання захисту прав споживачiв житлово-комунальних послуг" вiд 26.06.2019р. №560

13.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019р. №1320 "Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" у комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради основнi засоби мереж зовнiшнього освiтлення

11.11.2019Про затвердження Програм фiнансової пiдтримки комунальному пiдприємству Спортивний комплекс "Шахтар" на 2020 та 2021 роки

11.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.10.2019 р. № 1410 "Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї"

11.11.2019Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

11.11.2019Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї стадiону ЧЗШ № 12

08.11.2019Про стан реалiзацiї Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпеченняcЧервоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

08.11.2019Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон Карпати Україна - Карпатська агенцiя регiонального розвитку"

08.11.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо скасування Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання захисту прав споживачiв житлово - комунальних послуг" вiд 26.06.2019 р. № 560

08.11.2019Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

08.11.2019Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

07.11.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

15.10.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредитного лiмiту на розрахунковий рахунок в АТ "Ощадбанк"

09.10.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) житлово - будiвельним коопера- тивом "Монастирський"

09.10.2019Про затвердження Порядку здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi примiського сполучення

09.10.2019Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарих плит iз балансу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на баланс Комунального пiдприємства "Комунальник"

04.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень (проєктно-кошторисна документац_я) в статутний фонд КП "Комунальник"

04.09.2019Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 9 мiсяцiв 2019 року

04.09.2019Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

06.03.2019Про затвердження Стратегiї розвитку мiста Червонограда до 2022 року

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради