ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
16.07.2018Про надання згоди КЗ ЛОР "Навчально-реабiлiтацiйний центр I-II ступенiв "Свiтанок" з поглибленою професiйною пiдготовкою" на безоплатну передачу товарно-матерiальних цiнностей Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

16.07.2018Про розгляд заяв ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

13.07.2018Про створення структурного пiдроздiлу "Мунiципальна варта" КП "Комунальник"

05.07.2018Про надання згоди НАПН України на безоплатну передачу друкованої продукцiї Червоноградському навчально-виховному комплексу "Спецiалiзована школа I-II ступенiв-колегiум" №3 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

03.07.2018Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

03.07.2018Про мiжбюджетнi трансферти на 2019 рiк

02.07.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 12.10.2017 р. № 650 "Про утворення Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

27.06.2018Про вiдкриття iнклюзивних груп у закладах дошкiльної освiти та органiзацiю класiв з iнклюзивним навчанням у ЗЗСО

27.06.2018Про затвердження статуту Комунального Пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" в новiй редакцiї

26.06.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

25.06.2018Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

25.06.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

25.06.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на проведення експертної оцiнки та списання магiстральної теплової мережi

23.06.2018Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення земельного податку натериторiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення туристичного збору на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення транспортного податку на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення збору за паркування транспортних засобiв на територiїмiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про погодження заходiв щодо реструктуризацiї кредиторської заборгованостi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" за спожитий природний газ

23.06.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 № 95 " Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

23.06.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 877 "Про перепрофiлювання дошкiльних начальних закладiв ясел-садкiв комбiнованого типу Червоноградської мiської ради Львiвської областi у заклади дошкiльної освiти ясла-садки Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

23.06.2018Про перейменування вiддiлу

06.06.2018Про затвердження Положення про порядок зарахування дiтей до 1-го класу початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладiв

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради