ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
13.11.2018Про звернення Червоноградської мiської ради про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля"

12.11.2018Про iнформацiю щодо стану надання безоплатної вторинної правової допомоги на територiї Червоноградської мiської ради у сiчнi-листопадi 2018 року

02.11.2018Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

02.11.2018Про розгляд клопотання ТзОВ СП "Екологiчна група "Буг"

02.11.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

02.11.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 949

02.11.2018Про розгляд заяви громадянки Покотило Iрини Василiвни

02.11.2018Про розгляд заяви громадянина Нискогуза Михайла Васильовича

02.11.2018Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

02.11.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок та продажу земельної дiлянки у власнiсть для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

02.11.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

02.11.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

02.11.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

02.11.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

02.11.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

02.11.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

02.11.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

26.10.2018Про розгляд листа Червоноградського мiського вiддiлу Державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi

24.10.2018Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

23.10.2018Про затвердження Статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

10.10.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

26.09.2018Про вiднесення нежитлових примiщень комунальної власностi до об'єктiв комунальної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї

27.08.2018Про надання згоди на прийняття у комунальну власнiсть терторiа-льної громади м.Червонограда витрат по об'єкту "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вулиць Головна - Довбуша- Крайня- Стрiлецька-Нова-Й.Слiпого-Заньковецької в м.Червоноградi"

13.08.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради