ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
17.09.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.04.2018 № 839

14.09.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

14.09.2018Про розроблення детального плану територiї на вул. Б.Хмельницького ( схiдна сторона вулицi, в районi садиби громадянина Сибаля В.А. )

11.09.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

11.09.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Школяр" в новiй редакцiї

31.08.2018Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 879 "Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун" та КП "Червоноградводоканал"

29.08.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж надземної теплової мережi вiд районної газової котельнi № 2 по вул. Бiчна Промислова,1 у м. Червоноград

27.08.2018Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

27.08.2018Про надання згоди на прийняття у комунальну власнiсть терторiа-льної громади м.Червонограда витрат по об'єкту "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вулиць Головна - Довбуша- Крайня- Стрiлецька-Нова-Й.Слiпого-Заньковецької в м.Червоноградi"

27.08.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

21.08.2018Про подiл класiв на групи при вивченнi предмету "Захист Вiтчизни"

21.08.2018Про встановлення штатної чисельностi працiвникiв ЗЗСО

20.08.2018Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України, щодо подолання вето Президента України на Закон України № 5495

14.08.2018Про затвердження передавального акту та статуту комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

14.08.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

14.08.2018Про затвердження заходiв щодо профiлактики захворювання населення м. Червонограда, м. Соснiвки, смт. Гiрник на вiрусний гепатит А на 2018-2023 роки"

14.08.2018Про мiжбюджетнi трансферти на 2019 рiк

13.08.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

13.08.2018Про затвердження Статутiв закладiв дошкiльної освiти у новiй редакцiї

13.08.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

09.08.2018Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладах мiста

09.08.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичної особи ТзОВ "СОФРО"

09.08.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк в_д юридичної особи ТзОВ "СОФРО"

09.08.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

09.08.2018Про розроблення Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

09.08.2018Про розгляд запиту державного виконавця

09.08.2018Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладах мiста

09.08.2018Про розгляд заяв ФОП Грицак Марiї Василiвни

09.08.2018Про розгляд заяви громадянки Покотило Iрини Василiвни

09.08.2018Про розгляд заяви громадянки Терех Свiтлани Василiвни

09.08.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.08.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.08.2018Про розгляд заяви громадяна-учасника антитерористичної операцiї

09.08.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

16.07.2018Про розгляд заяв ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

23.06.2018Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення земельного податку натериторiї мiста Червонограда

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради