Про організацію роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови
04.01.2021 м.Червоноград № 2-р

       З метою створення необхiдних умов для реалiзацiї конституцiйних прав громадян на звернення та вiдповiдно до ст.40 Конституцiї України, ст.22 Закону України «Про звернення громадян», пп.17,18 п.4 ст. 42 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»
       1. Затвердити:
       1.1. Графiк особистого прийому громадян мiським головою, його заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, що додається.
       1.2. Графiк особистого прийому громадян старостами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, що додається.
       1.3. Порядок органiзацiї та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, що додається.
       1.4. Порядок органiзацiї та проведення особистого прийому громадян старостами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, що додається.
       1.5. Порядок органiзацiї i проведення виїзних прийомiв громадян мiським головою за мiсцем проживання, що додається.
       2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комiтету Тимчишина Г.Р.
       Міський голова А.І.Залівський

2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради