Центр надання адмiнiстративних послуг
Основна мета створення ЦНАП:
        Основною метою створення Центру надання адмiнiстративних послуг у м.Червоноградi (далi ЦНАП) - є розвиток зручних i сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечення вiдкритостi iнформацiї про дiяльнiсть органiв виконавчої влади, спрощення процедур надання адмiнiстративних послуг, у тому числi документiв дозвiльного характеру, скорочення витрат часу суб'єктiв господарювання на отримання будь-яких дозволiв, довiдок, погоджень, висновкiв.
Звiт про роботу ЦНАП:
       Iнформацiя про наданi адмiнпослуги I пiврiччя 2019 р.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради