Проекти регуляторних актiв
      1. Уточнений план пiдготовки проектiв регуляторних актiв Червоноградської мiської ради та її виконавчого комiтету на 2009 рiк (вiд 14.10.2009 р.)
      2. План пiдготовки проектiв регуляторних актiв Червоноградської мiської ради та її виконавчого комiтету на 2010 рiк
      3. План пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi Червоноградської мiської ради та її виконавчого комiтету на 2011 рiк
      4. Рiшення виконкому "Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2011 рiк"
      5. Проект рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про погодження тарифiв на послуги з утилiзацiї твердих побутових вiдходiв"
      6. Рiшення виконкому "Про затвердження плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2011 рiк"
      7. Проект рiшення виконкому "Про погодження тарифiв на послуги з захоронення побутових вiдходiв"
      8. Проект рiшення виконкому "Про погодження тарифiв на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових вiдходiв"
      9. Проект рiшення виконкому "Про погодження тарифiв на послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв"
      10. Проект рiшення виконкому "Про погодження тарифiв на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових вiдходiв" КП "ЧЖКС"
      11. Проект рiшення виконкому "Про погодження тарифiв на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових вiдходiв" КП "Комунальник"
      12. Про встановлення тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, перелiку обов`язкових послуг, перiодичностi їх надання"
      13. Про встановлення режимiв роботи пiдприємств, установ та органiзацiй сфери обслуговування, розважальних закладiв, розташованих на територiї Червоноградської мiської ради.
      14. Дата розмiщення: 20.12.2011 Про визначення робочого органу-пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi
      15. Дата розмiщення: 18.04.2012 Про затвердження Положення про порядок надання земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва на територiї м. Червонограда
      16. Дата розмiщення: 21.05.2012 Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 року № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда "
      17. Дата розмiщення: 29.10.2012 Про затвердження тарифiв на медичнi послуги Червоноградської мiської стоматологiчної полiклiнiки
      Додатки:
      Тарифи головна сторiнка
      Тарифи сторiнка 1
      Тарифи сторiнка 2
      Тарифи сторiнка 3
      Тарифи сторiнка 4
      18. Дата розмiщення: 31.10.2012 Аналiз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради "Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються Червоноградською міською стоматологічною поліклінікою"    
      19. Дата розмiщення: 31.05.2013 Про затвердження Порядку переведення житлових примiщень (квартир) i житлових будинкiв (або їх частин) в нежитловi та навпаки в м.Червоноградi, м.Соснiвцi та смт. Гiрник
      20. Дата розмiщення: 17.09.2013 Аналiз регуляторного впливу проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про погодження тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування"
      21. Дата розмiщення: 29.10.2013 Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" та КП"Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення)
      22. Дата розмiщення: 1.11.2013 Аналiз регуляторного впливу "Про встановлення тарифiв на послуги з вивезення (перевезення, сортування, захоронення) побутових вiдходiв, що надаються Червоноградським мiським комунальним пiдприємством "Комунальник" населенню та споживачам всiх форм власностi м. Червонограда"
      23. Дата розмiщення: 1.11.2013Аналiз регуляторного впливу "Про встановлення тарифiв КП"Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення) "
      24. Дата розмiщення: 12.11.2013 Аналiз регуляторного впливу "Про встановлення тарифiв на послуги з вивезення (перевезення, сортування, захоронення) побутових вiдходiв, що надаються Червоноградським мiським комунальним пiдприємством "Комунальник" населенню та споживачам всiх форм власностi м. Червонограда"
      25. Дата розмiщення: 12.11.2013 Аналiз регуляторного впливу "Про встановлення тарифiв КП"Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення) "
      26. Дата розмiщення: 10.12.2013 Про встановлення тарифiв на послуги з вивезення (перевезення, сортування, захоронення) твердих побутових вiдходiв, що надаються Червоноградським мiським комунальним пiдприємством "Комунальник" населенню та споживачам всiх форм власностi м. Червонограда (Аналiз регуляторного впливу iз внесеними змiнами i зауваженнями)_
      27. Дата розмiщення: 10.12.2013 "Про встановлення тарифiв КП"Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з вивезення побутових вiдходiв (збирання, перевезення, сортування та захоронення) " (Аналiз регуляторного впливу iз внесеними змiнами i зауваженнями)
      28. Дата розмiщення: 1.07.2014 "Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 року № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

      29. Дата розмiщення: 19.10.2016 "Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi
      30. Дата розмiщення: 21.10.2016 “Про затвердження тарифiв на надання ритуальних послуг (копання могили ручним, механiзованим способом та поховання померлого)”
      31. Дата розмiщення: 01.12.2016 “Аналiз регуляторного впливу рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради «Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда»
      32. Дата розмiщення: 20.03.2017Повiдомлення про оприлюднення проекту рiшення сесiї Червоноградської мiської ради «Про затвердження Порядку користування окремими елементами благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда» та аналiз його регуляторного впливу
      33. Дата розмiщення: 20.03.2017Аналiз регуляторного впливу рiшення сесiї Червоноградської мiської ради «Про затвердження Порядку користування окремими елементами благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда»
      34. Дата розмiщення: 20.03.2017Повiдомлення про оприлюднення проекту рiшення сесiї Червоноградської мiської ради «Про затвердження Положення про оренду окремих елементiв благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда» та аналiз його регуляторного впливу
      35. Дата розмiщення: 20.03.2017Аналiз регуляторного впливу рiшення сесiї Червоноградської мiської ради «Про затвердження Положення про оренду окремих елементiв благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда»
2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради