Нормативно-правовi документи з питань права громадян на звернення
       1.Закон України "Про звернення громадян" вiд 02.10.1996 №393/96-ВР
       2.Постанова КМУ "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масової iнформацiї Iнструкцiя з дiловодства про звернення громадян" вiд 14.04.1997 р. №348
       3.Указ Президента України "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування" вiд 07.02.2008р №109/2008
       4.Постанова КМУ "Про затвердження Класифiкатора звернень громадян" вiд 24.09.2008р. №858
       5.Постанова КМУ " Про зміни до п.2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 19.01.2011 р. № 26
       6. Закон України "Про внесення змiн" до Закону України "Про звернеея громадян" щодо електронного звернення та електронної петицiї.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради