ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Податкова - хронiка подiй
 Про вимоги трудового законодавства на засiданнi робочої групи
    В примiщеннi червоноградського мiськвиконкому вiдбулось засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. У роботi комiсiї взяли участь представники Червоноградської ОДПI, мiського центру зайнятостi, управлiння соцiального захисту населення, вiддiлу економiчного розвитку i торгiвлi мiськвиконкому та управлiння держпрацi.
    Члени Комiсiї проiнформували суб'єктiв господарювання про належне оформлення трудових вiдносин, недопущення фактiв виплати заробiтної плати на рiвнi нижчому вiд встановленої законодавством мiнiмальної заробiтної плати. Особливу увагу звернули на проведення iндексацii та дотриманнi мiнiмальних гарантiй. Окрiм цього, з пiдприємцями поспiлкувалися щодо дотримання норми робочого часу та вiдпочинку, встановлення вихiдних днiв.
    Разом з тим нагадали присутнiм щодо збiльшення вiдповiдальностi у випадку порушення вимог трудового законодавства.
    На головну податкова хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради