ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Податкова - хронiка подiй
 Унiверситет ДФС України оголошує II Всеукраїнський Мистецький конкурс "Податкова абетка"
    Нацiональний унiверситет державної фiскальної служби України оголошує II Всеукраїнський Мистецький конкурс "Податкова абетка" для учнiв 1-4 класiв, "Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи"- для учнiв 5-9 класiв, як одного iз незалежних складових Всеукраїнського конкурсу "Податкiвець майбутнього".
    Конкурс носить тематичний характер, метою якого є популяризацiя податкової та митної грамотностi, сприяння творчому пiдходу до виховання та фомування свiдомого ставлення до сплати податкiв у дiтей та молодi шкiльного вiку.
    Детальнiше...

 Червоноградцi дiзнавались про права та обов'язки платникiв податкiв
    Днями, в рамках Всеукраїнського тижня права, завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук провела зустрiч з платниками податкiв.
    Присутнiм було проiнформовано щодо права започаткування пiдприємницької дiяльностi та обов'язок звiтування, можливостей використання електронних сервiсiв фiскальної служби. Ознайомила з широким спектром адмiнiстративних послуг, що надаються платникам податкiв Центрами обслуговування платникiв. Так, посадовець зазначила, що протягом одинадцяти мiсяцiв поточного року в Центрi обслуговування платникiв м. Червонограда фахiвцями надано 9662 адмiнiстративних послуг.
    Детальнiше...

 Про переваги офiцiйного працевлаштування розповiдали на семiнарi
    Нещодавно в Червоноградському мiськвиконкомi вiдбувся семiнар органiзований для представникiв бiзнесу в будiвельнiй галузi з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, переваг офiцiйного працевлаштування, як для роботодавцiв так i для працiвникiв. Захiд проведений за участю начальника Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець, представникiв Пенсiйного фонду та Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi.
    Детальнiше...

 Задекларована праця - трудовi права сьогоднi та соцiальнi гарантiї в майбутньому
    Одним iз прiоритетних напрямкiв роботи органiв Державної фiскальної служби є сприяння легалiзацiї трудових правовiдносин у бiзнес-середовищi та оптимiзацiя процедури реєстрацiї трудових вiдносин з найманими працiвниками.
    Легалiзацiя найманої працi та заробiтної плати, неприпустимiсть допуску до роботи найманих працiвникiв без належного оформлення з ними трудових вiдносин, дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi - це основнi питання, якi обговорювались на черговому засiданнi робочих груп з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, що вiдбулись в Сокальськiй РДА та в Червоноградськiй мiськiй радi за участi начальника Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець.
    Детальнiше...

 Щоб скористатись правом на податкову знижку у поточному роцi залишилось небагато часу
    Як нагадує начальник Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко, що скористатись правом на податкову знижку можна до кiнця 2018 року, подавши до територiального органу ДФС за мiсцем реєстрацiї декларацiю про майновий стан та доходи.
    Загалом у поточному роцi в Червоноградi таким правом вже скористалось понад чотириста мешканцiв мiста.
    Посадовець звертає увагу, що для реалiзацiї права на податкову знижку можуть громадяни України, якi отримують дохiд у виглядi заробiтної плати та сплачують податок на доходи фiзичних осiб. Своєчасна та у повному обсязi виплачена заробiтна плата сприяє отриманню громадянами соцiальних гарантiй на законодавчому рiвнi.
    Детальнiше...

 Копiю фiскального чека можна перевiрити в базах ДФС
    В ходi зустрiчi з платниками податкiв завiдувач сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська проiнформувала, що в рамках реалiзацiї експериментального проекту щодо реєстрацiї та експлуатацiї новiтнiх моделей призначених для реєстрацiї розрахункових операцiй ДФС запроваджено новий електронний сервiс, який дозволяє покупцям товарiв (послуг) здiйснювати пошук i перегляд фiскального касового чекав i формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй, так, i електронним фiскальним чеком, створеним новими РРО.
    Детальнiше...

 Актуальна тема сьогодення
    У Червоноградi пiд час чергового засiдання мiської комiсiї з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, в роботi якої приймали участь начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець, представники Червоноградської мiської ради, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Львiвськiй областi та Червоноградського управлiння соцiального захисту.
    Детальнiше...

 З 11 вересня сплачуємо податки виключно на новi рахунки
    Як наголошує начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр, що з 11 вересня 2018 року дiють виключно новi бюджетнi рахунки для сплати податкiв, зборiв, платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв (МФО 899998).
    Таким чином, починаючи з 11.09.2018 кошти, якi сплачувались платниками податкiв на рахунки зi старими реквiзитами не будуть зараховуватись до бюджетiв, а повертатимуться платникам, як нез'ясованi надходження.
    Детальнiше...

 Нелегальне працевлаштування - вiдсутнiсть соцiальних гарантiй в майбутньому
    Днями в Червоноградi вiдбулося чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участю заступника начальника управлiння - начальника вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiї Дячук, фахiвцiв Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської ради, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Львiвськiй областi та Червоноградської мiської фiлiї Львiвського обласного центру зайнятостi населення.
    Детальнiше...

 "Електронний кабiнет" - це сервiс спiлкування та листування платникiв з органами ДФС (06.11.2018)
    В рамкам реалiзацiї просвiтницького проекту "Я маю право" завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук проiнформувала платникiв щодо впровадження нових електронних сервiсiв, що в свою чергу зменшує витрати часу на адмiнiстрування податкових платежiв.
    Посадовець зазначила, що приватна частина "Електронного кабiнету" розширює можливостi платникiв для реалiзацiї своїх обов'язкiв та прав у сферi оподаткування в режимi on-line i включає такi сервiси, зокрема:
    Детальнiше...

 Детiнiзацiя ринку працi - важлива тема сьогодення (25.10.2018)
    На цьому тижнi в примiщеннi Червоноградського мiськвиконкому вiдбулося чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. В засiданнi приймали участь керiвництво Червоноградської ОДПI, представники Головного управлiння Держпрацi, органiв мiсцевої влади, управлiння працi та соцiального захисту населення та iншi.
    В ходi зустрiчi було заслухано роботодавцiв щодо виплати заробiтної плати нижче законодавчо встановленого рiвня. Члени комiсiї звернули увагу на дотриманнi вимог чинного законодавства в частинi використання найманої робочої сили, запобiгання фактам неофiцiйних трудових вiдносин та запобiгання проявам ,,тiньової зайнятостi".
    Детальнiше...

 Про пiдвищення заробiтної плати та офiцiйне працевлаштування найманих працiвникiв йшлося на черговому засiданнi комiсiї (27.09.2018)
    Нещодавно вiдбулося чергове засiдання комiсiї з питань легалiзацiї та виплати заробiтної плати за участi начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець.
    Роботодавцям вкотре наголосили щодо належного оформлення трудових вiдносин та забезпечення виконання вимог трудового законодавства вiдповiдно Кодексу законiв про працю України. Звернули увагу, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повiдомлення про прийом на роботу органу ДФС.
    Детальнiше...

 Про дотримання вимог трудового законодавства спiлкувались з роботодавцями в Червоноградi
    Спiльно з органами мiсцевої влади Червоноградською ОДПI систематично здiйснюється контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства про працю.
    З цiєю метою органiзовуються засiдання комiсiй де заслуховують посадових осiб та пiдприємцiв, якi нарахували зарплату нижче мiнiмального розмiру.
    Спiлкуючись з роботодавцями, члени комiсiї акцентували увагу присутнiх на повнiй зайнятостi працiвникiв, належного оформлення трудових вiдносин, дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi та пiдвищення заробiтної плати до середньообласного рiвня.
    Детальнiше...

 На порядку денному - виплата заробiтної плати не нижче мiнiмальної
    Днями вiдбулося чергове засiдання мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участю керiвництва Червоноградської ОДПI, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Львiвськiй областi, представникiв Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської ради, управлiння працi та соцiального захисту населення, вiддiлу економiки Червоноградської мiської ради.
    Детальнiше...

 Про недопустимiсть виплати заробiтної плати нижче встановленого рiвня на засiданнi робочої групи
    Задля недопущення виплати заробiтної плати менше законодавчо встановленого рiвня, днями в Червоноградському мiськвиконкомi пiд головуванням заступника мiського голови Вiталiя Гаманюка вiдбулося чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення.
    В рамках засiдання члени робочої групи провели спiвбесiди iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi щодо дотримання вимог чинного законодавства по виплатi заробiтної плати, своєчасностi та повноти сплати податкiв i зборiв, легального використання найманої робочої сили.
    Детальнiше...

 Нагородження учасникiв конкурсу дитячої творчостi "Бюджет країни - очима дитини"
    Нещодавно в актовому залi Червоноградської ОДПI вiдбулось урочисте нагородження дипломами переможцiв першого етапу конкурсу дитячої творчостi ,,Бюджет країни - очима дитини".
    З вiтальним словом до учасникiв заходу звернулась очiльник фiскального вiдомства Оксана Полтавець. Як зазначила начальник Червоноградської ОДПI , що з метою формування економiчної грамотностi та податкової культури у школярiв - майбутнiх платникiв, Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi запроваджено конкурс дитячої творчостi. Саме за допомогою малюнкiв, творiв, комп'ютерної анiмацiї школярi мали змогу виразити своє бачення та пiдкреслити вагомiсть сплати податкiв у розбудовi держави.
    Детальнiше...

 Вiд щирого серця вiтаємо Вас з Рiздвом Христовим!
    Шановнi колеги!
    Бажаємо, щоб радiсть Рiздвяних днiв стали запорукою оптимiзму в прийдешньому роцi, а чарiвний спiв рiздвяних колядок сповнив Ваш дiм добром i щастям, добробутом i злагодою.
    Зичимо Вам здоров'я, здiйснення всiх бажань i надiй, успiхiв у Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрiстю, яка допоможе здолати всi негаразди.
    Бажаємо усiм родинного тепла та затишку, благословенної рiздвяної зiрки, смачної кутi.
    Христос народився!
    Детальнiше...

 Про вимоги трудового законодавства на засiданнi робочої групи
    В примiщеннi червоноградського мiськвиконкому вiдбулось засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. У роботi комiсiї взяли участь представники Червоноградської ОДПI, мiського центру зайнятостi, управлiння соцiального захисту населення, вiддiлу економiчного розвитку i торгiвлi мiськвиконкому та управлiння держпрацi.
    Члени Комiсiї проiнформували суб'єктiв господарювання про належне оформлення трудових вiдносин, недопущення фактiв виплати заробiтної плати на рiвнi нижчому вiд встановленої законодавством мiнiмальної заробiтної плати. Особливу увагу звернули на проведення iндексацii та дотриманнi мiнiмальних гарантiй. Окрiм цього, з пiдприємцями поспiлкувалися щодо дотримання норми робочого часу та вiдпочинку, встановлення вихiдних днiв.
    Детальнiше...

 Платникам податкiв про iнформацiйно - довiдковi послуги
    Фiзичнi та юридичнi особи для отримання iнформацiйно-довiдкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв IДД ДФС можуть звертатись до Контакт-центру ДФС. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Людмила Якiмчук в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
    Детальнiше...

 Легалiзацiя трудових вiдносин на постiйному контролi
    Пiд керiвництвом заступника мiського голови Вiталiя Гаманюка проведено чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. Засiдання вiдбулося за участi керiвництва Червоноградської ОДПI, представникiв органiв мiсцевої влади, фахiвцiв управлiння працi та зайнятостi населення, центру зайнятостi населення.
    В ходi зустрiчi було заслухано запрошених суб'єктiв господарювання та проаналiзованi причини виплати заробiтної плати у розмiрi, меншому законодавчо встановленого мiнiмуму та наголошено щодо необхiдностi приведення її у вiдповiднiсть до чинних норм.
    Детальнiше...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради