Податкова - хронiка подiй
 Про актуальне на черговому засiданнi комiсiї
    Керiвництво Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi придiляє значну увагу заходам з детiнiзацiї ринку працi та боротьбi з виплатою заробiтної плати у "конвертах". Адже нелегальна заробiтна плата знижує доходи мiсцевих бюджетiв, надходження до Пенсiйного фонду та фондiв соцiального страхування.
    Виявлення порушникiв податкового законодавства в частинi виплати заробiтної плати один з крокiв захисту iнтересiв працiвникiв. Тому фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi беруть участь у дiяльностi робочих груп, створених з метою виявлення найманих працiвникiв, якi працюють неофiцiйно та залучення їх до оподаткування.
    Детальнiше...

 Червоноградськi податкiвцi вiдзначили День вишиванки
    Щороку в третiй четвер травня вiдзначається одне з найсамобутнiших свят українського народу - День вишиванки.
    Це свято покликане зберегти споконвiчнi народнi традицiї носiння етнiчного вишитого українського одягу.
    Українська вишиванка - нацiональна святиня, в її орнаментi можна побачити слiди iсторiї нашої країни та традицiї нашого народу. Саме вишиванка символiзує духовне багатство i зв'язок багатьох поколiнь, неповторну українську культуру.
    До вшанування Дня вишиванки долучились i фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
    Детальнiше...

 Нагородження переможцiв першого етапу конкурсу "Бюджет країни - очима дитини"
    Нещодавно в Червоноградському управлiннi ГУ ДФС у Львiвськiй областi вiдбулось урочисте нагородження учасникiв конкурсу дитячої творчостi ,,Бюджет країни - очима дитини", який був запроваджений Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi.
    У заходi взяли участь учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв двох вiкових категорiй: 7-11 рокiв та 12-15 рокiв та проводився за такими напрямами дитячої творчої дiяльностi з податкової та митної тематики: художнi твори, мультиплiкацiйна анiмацiя i лiтературнi твори.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
    Як можна скористатись спрощеною процедурою реєстрацiї РРО?
    Реєстрацiя РРО здiйснюється на пiдставi однiєї заяви, без додаткiв. Це стало можливим за рахунок запровадження електронного обмiну документами мiж учасниками вiдносин у сферi застосування РРО (виробник РРО, центр сервiсного обслуговування (далi - ЦСО) , суб'єкт господарювання, ДФС) та взаємодiї iнформацiйних ресурсiв фiскальної служби, що прямо передбачено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.06.2016 № 547 "Про затвердження порядкiв щодо реєстрацiї реєстраторiв розрахункових операцiй та книг облiку розрахункових операцiй" зi змiнами.
    Детальнiше...

 Офiцiйне працевлаштування - захист соцiальних iнтересiв громадян
    Днями, за участю керiвництва Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, у Червоноградськiй мiськiй радi вiдбулось засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. Дане засiдання проведене з метою заслуховування роботодавцiв, якi виплачують заробiтну плату у розмiрi нижче законодавством встановленого мiнiмуму.
    Члени робочої групи закликали роботодавцiв неухильно дотримуватись виконання вимог трудового та податкового законодавства. При цьому звернули увагу присутнiх на офiцiйне оформлення трудових вiдносин та легалiзацiю заробiтної плати працiвникiв.
    Детальнiше...

 В "Електронному кабiнетi" запроваджено сервiс для заповнення декларацiї
    В рамках кампанiї кампанiї декларування громадянами доходiв, отриманих протягом 2018 року та спрощення процедури подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи ДФС запроваджено новий сервiс в "Електронному кабiнетi", який передбачає часткове автоматичне заповнення Декларацiї на пiдставi облiкових даних платника, вiдомостей про отриманi доходи, наявних у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та вiдомостей про об'єкти нерухомого чи рухомого майна. Про це повiдомила заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Детальнiше...

 Детiнiзацiя заробiтної плати - вагоме джерело податкових надходжень
    Нещодавно в Червоноградському мiськвиконкомi вiдбулось чергове засiдання робочої групи з легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участi керiвництва Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
    Пiд час проведення засiдання було зазначено, що легалiзацiя зайнятостi населення та детiнiзацiя заробiтної плати є вагомим джерелом податкових надходжень. Тому роботодавцям слiд зосередити увагу на обов'язковому оформленнi трудових вiдносини з найманими працiвниками, не допускати виплати заробiтної плати в розмiрi, меншому встановленого законодавством рiвня, несвоєчасної виплати заробiтної плати, або ж виплати її у "конвертах".
    Детальнiше...

 Актуальнi питання на зустрiчi з декларантами
    Про кампанiю декларування доходiв громадян, яка стартувала з 1 сiчня 2019 року iнформувала на зустрiчi з декларантами завiдувач сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська.
    Посадовець наголосила, що громадяни, якi отримували у 2018 роцi доходи вiд надання в оренду рухомого i нерухомого майна, продажу акцiй i iнших цiнних паперiв, отримали спадок, подарунки, iноземнi доходи та iншi доходи, що пiдлягають оподаткуванню податком на доходи фiзичних осiб, та доходи вiд осiб, якi не є податковими агентами, зобов'язанi подати до органу державної фiскальної служби за мiсцем реєстрацiї рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи.
    Детальнiше...

 Переваги електронної звiтностi
    Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв податкiв, що для упередження черг рекомендумо всiм суб'єктам господарювання переходити до бiльш сучасних та зручних способiв звiтування до податкових органiв, а саме засобами електронного зв'язку.
    Серед основних переваг представлення звiтностi в електронному виглядi варто видiлити економiю робочого часу та коштiв на придбання бланкiв звiтностi, оперативне вiдстеження змiн до форм звiтностi, уникнення втрат часу на черги при поданнi звiтностi тощо, наголошує Свiтлана Клименко - начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
    Детальнiше...

 Унiверситет ДФС України оголошує II Всеукраїнський Мистецький конкурс "Податкова абетка"
    Нацiональний унiверситет державної фiскальної служби України оголошує II Всеукраїнський Мистецький конкурс "Податкова абетка" для учнiв 1-4 класiв, "Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи"- для учнiв 5-9 класiв, як одного iз незалежних складових Всеукраїнського конкурсу "Податкiвець майбутнього".
    Конкурс носить тематичний характер, метою якого є популяризацiя податкової та митної грамотностi, сприяння творчому пiдходу до виховання та фомування свiдомого ставлення до сплати податкiв у дiтей та молодi шкiльного вiку.
    Детальнiше...

 Червоноградцi дiзнавались про права та обов'язки платникiв податкiв
    Днями, в рамках Всеукраїнського тижня права, завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук провела зустрiч з платниками податкiв.
    Присутнiм було проiнформовано щодо права започаткування пiдприємницької дiяльностi та обов'язок звiтування, можливостей використання електронних сервiсiв фiскальної служби. Ознайомила з широким спектром адмiнiстративних послуг, що надаються платникам податкiв Центрами обслуговування платникiв. Так, посадовець зазначила, що протягом одинадцяти мiсяцiв поточного року в Центрi обслуговування платникiв м. Червонограда фахiвцями надано 9662 адмiнiстративних послуг.
    Детальнiше...

 Про переваги офiцiйного працевлаштування розповiдали на семiнарi
    Нещодавно в Червоноградському мiськвиконкомi вiдбувся семiнар органiзований для представникiв бiзнесу в будiвельнiй галузi з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, переваг офiцiйного працевлаштування, як для роботодавцiв так i для працiвникiв. Захiд проведений за участю начальника Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець, представникiв Пенсiйного фонду та Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi.
    Детальнiше...

 Задекларована праця - трудовi права сьогоднi та соцiальнi гарантiї в майбутньому
    Одним iз прiоритетних напрямкiв роботи органiв Державної фiскальної служби є сприяння легалiзацiї трудових правовiдносин у бiзнес-середовищi та оптимiзацiя процедури реєстрацiї трудових вiдносин з найманими працiвниками.
    Легалiзацiя найманої працi та заробiтної плати, неприпустимiсть допуску до роботи найманих працiвникiв без належного оформлення з ними трудових вiдносин, дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi - це основнi питання, якi обговорювались на черговому засiданнi робочих груп з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, що вiдбулись в Сокальськiй РДА та в Червоноградськiй мiськiй радi за участi начальника Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець.
    Детальнiше...

 Щоб скористатись правом на податкову знижку у поточному роцi залишилось небагато часу
    Як нагадує начальник Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко, що скористатись правом на податкову знижку можна до кiнця 2018 року, подавши до територiального органу ДФС за мiсцем реєстрацiї декларацiю про майновий стан та доходи.
    Загалом у поточному роцi в Червоноградi таким правом вже скористалось понад чотириста мешканцiв мiста.
    Посадовець звертає увагу, що для реалiзацiї права на податкову знижку можуть громадяни України, якi отримують дохiд у виглядi заробiтної плати та сплачують податок на доходи фiзичних осiб. Своєчасна та у повному обсязi виплачена заробiтна плата сприяє отриманню громадянами соцiальних гарантiй на законодавчому рiвнi.
    Детальнiше...

 Копiю фiскального чека можна перевiрити в базах ДФС
    В ходi зустрiчi з платниками податкiв завiдувач сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська проiнформувала, що в рамках реалiзацiї експериментального проекту щодо реєстрацiї та експлуатацiї новiтнiх моделей призначених для реєстрацiї розрахункових операцiй ДФС запроваджено новий електронний сервiс, який дозволяє покупцям товарiв (послуг) здiйснювати пошук i перегляд фiскального касового чекав i формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй, так, i електронним фiскальним чеком, створеним новими РРО.
    Детальнiше...

 Актуальна тема сьогодення
    У Червоноградi пiд час чергового засiдання мiської комiсiї з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, в роботi якої приймали участь начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець, представники Червоноградської мiської ради, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Львiвськiй областi та Червоноградського управлiння соцiального захисту.
    Детальнiше...

 З 11 вересня сплачуємо податки виключно на новi рахунки
    Як наголошує начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр, що з 11 вересня 2018 року дiють виключно новi бюджетнi рахунки для сплати податкiв, зборiв, платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв (МФО 899998).
    Таким чином, починаючи з 11.09.2018 кошти, якi сплачувались платниками податкiв на рахунки зi старими реквiзитами не будуть зараховуватись до бюджетiв, а повертатимуться платникам, як нез'ясованi надходження.
    Детальнiше...

 Нелегальне працевлаштування - вiдсутнiсть соцiальних гарантiй в майбутньому
    Днями в Червоноградi вiдбулося чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участю заступника начальника управлiння - начальника вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiї Дячук, фахiвцiв Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської ради, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Львiвськiй областi та Червоноградської мiської фiлiї Львiвського обласного центру зайнятостi населення.
    Детальнiше...

 "Електронний кабiнет" - це сервiс спiлкування та листування платникiв з органами ДФС (06.11.2018)
    В рамкам реалiзацiї просвiтницького проекту "Я маю право" завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук проiнформувала платникiв щодо впровадження нових електронних сервiсiв, що в свою чергу зменшує витрати часу на адмiнiстрування податкових платежiв.
    Посадовець зазначила, що приватна частина "Електронного кабiнету" розширює можливостi платникiв для реалiзацiї своїх обов'язкiв та прав у сферi оподаткування в режимi on-line i включає такi сервiси, зокрема:
    Детальнiше...

 Детiнiзацiя ринку працi - важлива тема сьогодення (25.10.2018)
    На цьому тижнi в примiщеннi Червоноградського мiськвиконкому вiдбулося чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. В засiданнi приймали участь керiвництво Червоноградської ОДПI, представники Головного управлiння Держпрацi, органiв мiсцевої влади, управлiння працi та соцiального захисту населення та iншi.
    В ходi зустрiчi було заслухано роботодавцiв щодо виплати заробiтної плати нижче законодавчо встановленого рiвня. Члени комiсiї звернули увагу на дотриманнi вимог чинного законодавства в частинi використання найманої робочої сили, запобiгання фактам неофiцiйних трудових вiдносин та запобiгання проявам ,,тiньової зайнятостi".
    Детальнiше...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради