Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Податкова - оголошення
Про актуальне - на засiданнi комiсiї з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати

      На черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення представники органiв мiсцевої влади спiльно з керiвництвом Червоноградської ОДПI обговорили питання щодо дотримання вимог законодавства оплати працi.
      Присутнi провели детальний аналiз передумов нарахування i виплати заробiтної плати працедавцями за березень нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
      В ходi заходу розглянули актуальнi питання щодо дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, посиленнi вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за порушення норм трудового законодавства. Особливу увагу звернули на пiдвищення розмiру заробiтної плати до рiвня не нижче ссредньостатистичного по областi.
      Пiд час заходу вiдбувався дiалог мiж роботодавцями та представниками державних установ. Присутнi отримали об_рунтованi вiдповiдi на запитання.


Податковий календар: 30 травня

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2018 року.
      Останнiй день сплати за квiтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


Червоноградцi спрямували на соцiальнi виплати понад 107 мiльйонiв гривень ЄСВ

      Протягом сiчня - квiтня 2018 року вiд червоноградських страхувальникiв надiйшло 107,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 30,8млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      При цьому, лише в квiтнi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства майже 30 млн. гривень.
      Нагадуємо, що через несплату єдиного соцiального внеску найманi працiвники втрачають страховий стаж та можливiсть одержання заробленої пенсiї по вiку, по iнвалiдностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, адже пенсiю буде призначено тiльки з офiцiйно нарахованої суми заробiтної плати.
      У випадку, коли роботодавець з якихось причин не сплачує внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за своїх найманих працiвникiв, зазвичай це вiдбувається, коли працiвнику платять зарплату "в конвертах" без сплати страхових внескiв, якщо роботодавець нарощує заборгованiсть як з виплати заробiтної плати, так i зi сплати страхових внескiв, то перiоди, за якi цi внески не сплаченi, "випадають" iз страхового стажу найманого працiвника та не включаються в заробiток для розрахунку розмiру пенсiї.


Фахiвцi Червоноградської ОДПI проводять семiнари для платникiв податкiв

      Фахiвцями Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi проведено семiнари для платникiв податкiв - фiзичних та юридичних осiб. В ходi семiнарiв розглядались питання подання податкової звiтностi в електронному виглядi, застосування норм податкового законодавства щодо податку на прибуток пiдприємств. Особлива увага акцентувалась на питаннях обчислення та сплати ЄСВ.
      Крiм того, податкiвцi наголосили на дотриманнi вимог законодавства з оплати працi та пiдвищеннi розмiру мiнiмальної заробiтної плати до середньостатистичного рiвня по областi. Не залишились поза увагою i питання щодо електронних сервiсiв ДФС України.
      Присутнi отримали фаховi вiдповiдi на питання щодо податку на доходи фiзичних осiб, єдиного податку тощо.


Податковий календар: 21 травня...

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за квiтень 2018 року з розрахунком:
      - рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      - рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
      - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї на 2018 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за квiтень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.


Податковий календар: 18 травня...

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за I квартал 2018 року.
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за I квартал.


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2017"

      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спiльно з УСБУ у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв ( нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В результатi проведених заходiв в травнi працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином Г. за адресою: Львiвська область, м. Червоноград.
      За результатами перевiрки, проведеної по даному факту складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю понад 32 т. iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю близько 1 млн. грн, а також автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 200 тис. гривень.
      Всього в результатi проведених заходiв виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 1,2 млн. гривень. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.


ДФС Львiвщини застерiгає: "Увага! Шахраї!"

      Шановнi платники податкiв Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi застерiгає: на теренах Львiвщини дiють "телефоннi аферисти".
      За наявною у органiв фiскальної служби Львiвщини iнформацiєю продовжуються випадки вчинення шахрайських дiй невiдомими особами з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, якi видають себе за працiвникiв фiскальної служби.
      Встановлено, що платникам податкiв надходять дзвiнки провокацiйного i протиправного характеру нiбито вiд керiвника ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
      Такими дiями зазначенi особи не лише злочинним способом заволодiвають коштами громадян, а й пiдривають довiру до держави та її виконавчих органiв.
      ГУ ДФС у Львiвськiй областi неодноразово iнформувало про намагання здiйснити шахраями псевдоперевiрок суб'єктiв господарювання.
      Такi "перевiряючi" зазвичай не мають жодних дозвiльних документiв i, як правило, навiть не намагаються письмово зафiксувати ймовiрне порушення податкового законодавства.
      У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      У жодному разi не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок.
      Не сплачуйте кошти у бюджет поспiхом. З'ясуйте достовiрнiсть реквiзитiв рахунку на сайтi ГУ ДФС у Львiвськiй областi або самостiйно передзвонiть у вiддiл облiку платежiв.
      Ви можете допомогти виявити шахраїв фiксуючи такi злочиннi дiї та повiдомляючи про такi факти правоохороннi органи та органи фiскальної служби.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


10 травня 2018 року - останнiй день подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що ДФС України листом вiд 02.05.2018 № 12911/7/99-99-15-02-01-17 "Про подання податкової звiтностi з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року" повiдомила, що з 01 сiчня 2018 року набули чинностi змiни до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ), внесенi Законом України вiд 07.11.2017 № 2176-УIП "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо державної пiдтримки кiнематографiї в Українi" та Законом України вiд 07.12.2017 № 2245-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 родi".
      Слiд зазначити, що про основнi змiни в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств у 2018 роцi роз'яснено у листi ДФС вiд 31.01.2018 № 2834/7/99-99-15-02-01-17.
      Нагадуємо, що податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств подається контролюючому органу, в якому платник перебуває на облiку, за базовий звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному кварталу - протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу (п. 49.18 ст. 49 ПКУ), Отже, граничний термiн подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року - 10 травня 2018 року.
      Отже, декларацiю з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року треба подавати за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 467).
      Пунктом 46.4 ст. 46 ПКУ встановлено: якщо платник податкiв вважає, що форма податкової декларацiї, визначена контролюючим органом, збiльшує або зменшує його податковi зобов'язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку, вiн має право зазначити цей факт у спецiально вiдведеному мiсцi в податковiй декларацiї.
      У разi необхiдностi платник податкiв може подати разом з податковою декларацiєю доповнення до такої декларацiї, якi складено у довiльнiй формi, що вважатиметься її невiд'ємною частиною, iз розшифровкою сум та показникiв, що врахованi для визначення об'єкта оподаткування та податку на прибуток вiдповiдно до положень ПКУ, що набули чинностi у 2018 роцi.
      Щодо суб'єктiв лiтакобудування, що скористалися пiльгою, передбаченою п. 41 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ, то при складаннi звiтностi з податку на прибуток таким платникам варто керуватися роз'ясненнями ДФС, надiсланими листом вiд 01.03.2018 № 6191/7/99-99-15-02- 01-17, який розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС у пiдроздiлi "Податки, збори, платежi" пiдроздiлу "Загальнодержавнi податки" ? "Податок на прибуток" ? "Листи".


Лише за мiсяць зареєструвалось понад 40 платникiв

      У квiтнi 2018 року Червоноградською ОДПI (головний офiс) взято на податковий облiк 41 новостворений платник. Про це проiнформувала Людмила Якiмчук, начальник вiддiлу обслуговування платникiв.
      Iз загальної кiлькостi новостворених платникiв левову частину складають фiзичнi особи пiдприємцi - 35 суб'єктiв господарювання та 6 юридичних осiб. Загалом з початку року взято на облiк 144 платника.


Понад 4400 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-квiтня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 4404 адмiнiстративнi послуги. Про це повiдомила начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом чотирьох мiсяцiв поточного року надано 2836. Зареєстровано 230 платникiв єдиного податку, 233 книги облiку доходiв i витрат, 21 реєстратора розрахункових операцiй, 201 книгу облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 12 установ та органiзацiй. Видано 192 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 504 вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 128 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 37 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 551 консультацiю.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.
      Лев Роман Iванович - перший заступник начальника - начальник оперативного управлiння Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Жолудєва Наталiя Ярославiвна - заступник начальника - начальник Сокальського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 18 год.00 хв.
      Печора Тарас Григорович - заступник начальника - начальник Кам'янка-Бузького вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 10 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.


До уваги платникiв єдиного податку - 10 травня останнiй день

      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2018 року.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.


Податковий календар: 10 травня

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за I квартал 2018 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року та фiнансової звiтностi за I квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за I квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами - пiдприємцями, якi вперше зареєстрованi протягом кварталу або перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.


Завершується останнiй мiсяць кампанiї декларування доходiв!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадянам та самозайнятим особам варто поспiшити подати податковi декларацiї про майновий стан i доходи та визначити зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору за звiтний 2017 рiк.
      Вiдповiдно до норм Податкового кодексу громадяни та особи, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть, подають декларацiї про майновий стан i доходи - до 1 травня року, що настає за звiтним. Останнiй день подання декларацiй за 2017 рiк - 2 травня 2018 року.
      Платники податкiв подають декларацiї за мiсцем податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв'язку.


Про актуальнi змiни в податковому законодавствi

      Продовж квiтня в Червоноградськiй ОДПI вiдбулись семiнари для фiзичних та юридичних осiб з актуальних питань оподаткування та податкових новацiй.
      Представники бiзнесу були проiнформованi з останнiми змiнами в адмiнiструваннi податку на додану вартiсть, податку на прибуток, єдиного соцiального внеску, ресурснi платежi тощо.
      Крiм того, нагадали присутнiм, якi категорiї громадян повиннi обов'язково до 1 травня задекларувати свої доходи та хто має право на отримання податкової знижки, звернули увагу на особливостi заповнення декларацiї та перелiк витрат, дозволених для включення з метою отримання знижки.
      Пiд час семiнару увага присутнiх акцентувалась на пiдвищеннi якостi обслуговування та досягненнi максимального рiвня зручностей для платникiв, запровадженнi податкових сервiсiв та перевагах подання звiтностi в електронному виглядi.
      На завершення податкiвцi зазначили на дотриманнi чинного законодавства з питань оплати працi та вкотре наголосили на збiльшеннi вiдповiдальностi у разi порушення вимог.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-березня 2018 року 2 письмових звернення, якi надiйшли вiд громадян з питань контрольно-перевiрочної роботи направлено за належнiстю до Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi. Вiдповiдно до норм дiючого законодавства розглянуто та надано вiдповiдi на 3 адвокатськi звернення з питань податкового боргу, проведення перевiрки.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом I кварталу 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 2 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 12000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-березня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 12330 послуг, в тому числi адмiнiстративних-3383.
      Як зазначила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук, що найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом трьох мiсяцiв поточного року надано 2135. Зареєстровано 176 платникiв єдиного податку, 193 книги облiку доходiв i витрат, 13 реєстраторiв розрахункових операцiй, 131 книгу облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 11 установ та органiзацiй. Видано 166 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 426 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 96 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 26 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 435 консультацiй.


До уваги пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску

      Вiдповiдно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) для ФОП на загальнiй системi оподаткування базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄВ) є сума доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску на мiсяць.
      У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному кварталi або окремому мiсяцi звiтного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску).
      ЄВ встановлюється у розмiрi 22 вiдс. до визначеної бази нарахування ЄВ (частина п'ята ст. 8 Закону № 2464).
      Фiзична особа - пiдприємець на загальнiй системi оподаткування зобов'язанi сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ (абзац третiй частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
      Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями встановлено, що базою оподаткування для доходiв, отриманих вiд провадження господарської дiяльностi, є чистий рiчний оподатковуваний дохiд, який визначається вiдповiдно до п. 177.2 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України, згiдно з яким чистим оподатковуваним доходом є рiзниця мiж загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовiй та негрошовiй формi) i документально пiдтвердженими витратами, пов'язаними з господарською дiяльнiстю такої Фiзичної особи - пiдприємця.
      З цим та iншими роз'ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi ДФС України (дане роз'яснення у категорiї 301).


Незабаром завершення декларацiйної кампанiї - 2018

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 1 сiчня по 1 травня 2018 року проводиться кампанiя декларування громадянами доходiв, отриманих у 2017 роцi, з яких не були нарахованi та сплаченi податки.
      Обов'язок щодо подання декларацiї у платникiв податкiв виникає:
      - при отриманнi доходiв не вiд податкових агентiв. До таких доходiв вiдносяться, зокрема, доходи вiд надання в оренду рухомого або нерухомого майна iншим фiзичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не вiд членiв сiм'ї першого ступеня спорiднення тощо;
      - при отриманнi вiд податкових агентiв доходiв, якi не пiдлягали оподаткуванню при виплатi, але якi не звiльненi вiд оподаткування. До таких доходiв вiдноситься, зокрема, операцiї з iнвестицiйними активами;
      - при отриманнi iноземних доходiв;
      - в iнших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманнi у власнiсть майна за рiшенням суду.
      За вибором платника податкiв Декларацiю про майновий стан i доходи подають за мiсцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою. Поштою (не пiзнiше нiж 5 днiв до завершення кiнцевого термiну подання) або в електронному виглядi через сервiс "Електронний кабiнет" на веб-порталi ДФС. За потреби консультацiї щодо декларування доходiв громадян нададуть у Центрах обслуговування платникiв.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради