Комунальне пiдприємство "Червоноградський парк культури i вiдпочинку"
Адреса : Львiвська область, м.Червоноград, пр. Шевченка, 15
Директор - Антонишин Леся Михайлiвна
Головний бухгалтер - Полуектова Лариса Олександрiвна

Основна дiяльнiсть - функцiонування атракцiонiв i тематичних паркiв у м.Червоноградi
Культура. Парк культури і відпочинку
День молодi та День мiста в Парку Культури та вiдпочинку
     З особливим настроєм молодь святкувала свiй день та день мiста в Парку культури! З неабияким задоволенням дiти сприйняли програму, що була створена спецiально для них, спецiально в честь такої грандiозної подiї. Запальнi анiматори зiбрали навколо себе чималу публiку , яка в свою чергу хотiла залишатися з ними так довго, як тiльки можна. Клоунеса Булька провела бульбашкове шоу, яке було вперше представлено в мiстi. Декiлька щасливчикiв навiть змогли побувати у великiй бульбашцi в прямому сенсi! Численнi iгри, танцi та змагання принесли учасникам цiннi призи та подарунки вiд спонсорiв. Пiрат Алекс потiшив присутнiх «мокрими» конкурсами, в основi проведення яких була вода. В такий спекотний день подiбнi конкурси проводити тiльки за радiсть!
     Ведучi караоке потiшили присутнiх, якi люблять спiвати. Адже спiвали не тiльки члени команд, що боролися за перемогу, а й глядачi, що прийшли подивитися на це дiйство. Дiти вкотре проявляють свої таланти, невичерпне бажання розвиватися i бачити захоплення вiд оточення. Радiсть вiд отриманих подарункiв додає їм ще бiльше натхнення та стимул ставати кращими у своєму вмiннi.
     Заключним та дуже важливим етапом свята була танцювальна композицiя вихованцiв брейк дансера Сергiя Остапчука. Такi виступи завжди викликають захоплення у глядачiв! Всi бачать напрочуд складний набiр рухiв, з якими справляються малi виконавцi. I всi ж розумiють, що подiбну роботу можуть подолати особливо спритнi, впертi та наполегливi.
     Дитяча частина святкування, проведена з нагоди Дня нашого мiста та Дня молодi,- це одна з частин багаторiчної дiяльностi проекту «Хай буде свято». Дiти завжди з нетерпiнням чекають той час, коли нарештi почнеться те, що по праву належить тiльки їм- можливiсть провести своє дозвiлля у великiй активнiй компанiї. I навiть тодi, коли свята немає, дитячi заходи бiля фонтану в парку-для них справжнє насичене i веселе свято.

    Органiзатори акцiї ГО Територiя життя та Сiмейна просвiта
    Генеральний спонсор мережа дитячих магазинiв «Аура»
    Багаторiчний спонсор пiцерiя Iль Падрiно
    Iнформацiйний спонсор «Новини прибужжя»
    Вдячнi за спонсорську пiдтримку кафе Дрiм Парк, ПП Василю Сiледчику, А.Н.«Domino», Iннi Кiндрат «Вiкна, жалюзi та ролокасети».

    Акцiя проходить за пiдтримки дирекцiї Парку культури. Фотографи Павло Сухоруков та Валентин Бондарчук

      Парк культури був заснований в радянський перiод, в 1973 роцi.Основним завданням парку культури i вiдпочинку є органiзацiя вiльного часу, активного вiдпочинку i розваг, задоволення культурних запитiв рiзних груп населення, створення умов для вiдновлення фiзичних, духовних сил, спiлкування людей у сферi дозвiлля, розвиток художньої i технiчної творчостi.
      На територiї парку функцiонувало - 4 атракцiона. Поступово матерiально -технiчна база поновлювалась, старi атракцiони демонтованi i придбанi новi:Веселi гiрки, Сонечко, Сюрприз, Дзвiночок, Дитяча залiзна дорога .У 2007 роцi за пiдтримки мiського голови Iгора Чудiйовича було придбано новий атракцiон "Ланцюгова карусель" ,яка користується попитом як у дiтей так i у дорослих.
      На даний час до послуг вiдвiдувачiв: 9 атракцiонiв, якi кожен рiк проходять обстеження спецiалiзованою органiзацiєю для отримання дозволу на подальшу їх експлуатацiю , зал дитячих iгрових автоматiв, батути , тенiсна площадка, волейбольний майданчик а також кафе,алеї для пiшохiдних прогулянок, лавки для вiдпочинку.
      Мiський парк культури i вiдпочинку став основним мiсцем проведення мiських свят:
      - кожної недiлi та у святковi днi мешканцiв нашого мiста розважають своєю музикою "Троїстi музики";
      - у лiтнiй перiод спiльно з громадською органiзацiєю "Майбутнi батьки України" проводиться робота з дiтьми по розважально-тематичнiй програмi ;
      Парк культури став популярним мiсцем вiдпочинку мешканцiв нашого мiста , тут створенi всi умови для розваги i вiдпочинку.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради