Паспорти бюджетних програм - Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй
Згiдно вимог частини п'ятої статтi 28 Бюджетного кодексу України
оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний рiк (зi змiнами)
Паспорти бюджетних програми (1517310 i 1517330) мiсцевого бюджету на 2019 рiк

Паспорти бюджетних програм у ВКБI

Паспорти бюджетних програм у ВКI

Паспорти бюджетних програм на 2019 рiк

Наказ №7 вiд 07.03.2018 Про затвердження паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету на 2018 рiк та змiни до паспортiв по КПКВК: 1510160, 1516012, 1516013, 1517310, 1517321, 1517325, 1517330, 1517361, 1517370, 1517441, 1517691

Фiнансова пiдтримка об'єктiв комунального господарства (паспорт 4716051,4716052)

Реалiзацiя заходiв щодо iнвестицiйного розвитку територiї (паспорт 4716310 )

Збереження пам'яток iсторiї та культури (паспорт-4716421)

Реалiзацiя заходiв щодо iнвестицiйного розвитку територiї (паспорт-4716310)

Охорона та рацiональне використання природних ресурсiв (паспорт-4719110,195000,0)

Фiнансова пiдтримка об'єктiв комунального господарства (паспорт-4716051,4716052)

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради