Паспорти бюджетних програм - Мiське фiнансове управлiння
Згiдно вимог частини п'ятої статтi 28 Бюджетного кодексу України
оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний рiк (зi змiнами)
Уточнений паспорт на 2020 рiк та паспорт на 2021 рiк

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2020 рiк

Паспорт бюджетної програми

Звiт про виконання паспорта бюджетної програми мiсцевого бюджету станом на 1 сiчня 2019 року - Програми i централiзованi заходи в галузi охорони здоров'я

Звiт про виконання паспорта бюджетної програми мiсцевого бюджету станом на 1 сiчня 2019 року - Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах (мiстi Києвi), селищах, селах, об'єднаних територiальних громадах

Паспорти та змiни до них фiнансового управлiння на 2019 рiк

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2018 рiк (змiни)

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2018 рiк

Звiт про виконання паспорта бюджетної програми мiсцевого бюджету станом на 1 сiчня 2018 року

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2017 рiк

Паспорт бюджетної програми на 2016

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради