Освiта - хронiка подiй << Назад
 Проходив тиждень правових знань
    Протягом тижня з 13 до 17 лютого в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 7 проходив тиждень правових знань, приурочений Конвенцiї прав дитини та тиждень iсторiї та права. В школi в цей час вiдбулись тематичнi виховнi години "Соцiально-правовi гарантiї для дiтей в Українi"; в класних кiмнатах створенi iнформацiйнi кутки для дiтей та батькiв. Iрина Василiвна Терех, вчитель iсторiї та права, провела брейн-ринг "Богдан Хмельницький - визволитель України"; класнi колективи 7-8 класiв взяли участь в рольовiй грi "Україна - правова держава"; а семикласники, окрiм того, провели iсторичний марафон "Ярослав Мудрий - славний князь Київської Русi"
    В коридорах школи було представлено роботи учнiв "Малюємо свої права - виконуємо свої обов'язки", "Моя Батькiвщина - Україна".
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради