Освiта - хронiка подiй << Назад
 Декада правових знань
    З 05.03.2012 по 14.03.2012 у ЧЗШ №9 пройшла декада правових знань. Соцiально-педагогiчне дослiдження "Молодь i протиправна поведiнка", проведене соцiальним педагогом Н.Р. Турко, дало можливiсть вивчити думку учнiв щодо причин, якi спонукають молодь до протиправних дiй, їх ставлення до проблеми узалежнення, органiзацiї профiлактичної роботи в школi.
    Вiкторина "Знаємо права - виконуємо обов'язки" (5-i класи), виховнi години, iнформацiйна просвiта, сприяли пiдвищенню правової свiдомостi, навичок i звичок правомiрної поведiнки учнiв.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради