Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбулися тренiнговi заняття для батькiв майбутнiх першокласникiв
    У ЧЗШ №7 Вiдбулися тренiнговi заняття для батькiв майбутнiх першокласникiв. Пiдготовка до навчання у школi є важливим завданням не лише для дiтей, а й для їх батькiв. Тому 15/03/2012 у ЧЗШ №9 соцiальним педагогом та практичним психологом О.П. Беркитою було органiзовано тренiнг для батькiв майбутнiх першокласникiв. Пiд час занять батьки оволодiли знаннями i навичками, якi допоможуть успiшнiй адаптацiї першокласникiв.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради