Освiта - хронiка подiй << Назад
 У ЧЗШ №12 вiдбувся вiдкритий урок iсторiї
    21.02 у чзш № 12 вiдбувся вiдкритий урок iсторiї у 9-А класi для молодих вчителiв мiста ,який провела Мацькiв Лiдiя Iллiвна. Дев' ятикласники вивчали особливостi нацiонально - визвольного руху у Наднiпрянськiй Українi другої половини дев'ятнадцятого столiття, познайомились iз iсторичною постаттю В.Антоновича i його внеском в нацiональне вiдродження України, захищали презентацiї про нього, обговорювали актуальнiсть iдей цiєї непересiчної особистостi.Учнi працювали з iсторичними джерелами, аналiзували циркуляри мiнiстра Валуєва , висловлювали свої думки щодо фактiв i подiй минулого.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради