Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбувся виїзний семiнар-практикум для вчителiв географiї
    14.05.2019 року вiдбувся виїзний семiнар-практикум "Концепцiя обладнання, практичного використання та перспективного розвитку природничо-дослiдницького комплексу" для вчителiв географiї ЗЗСО м.Червонограда та Пустомитiвського району.
    Учасникiв семiнару гостинно зустрiли в опорному закладi "Пустомитiвська ЗОШ № 1 I-III ступенiв". З вступним словом-вiтанням перед учасниками заходу виступив завiдувач методичним кабiнетом вiддiлу освiти Пустомитiвської РДА Щерба Стефан Стефанович.
    Директор ОЗ "Пустомитiвська ЗОШ I-III ступенiв № 1" Мороз Сергiй Йосипович презентував iсторiю створення та ознайомив з основними напрямками дiяльностi навчального закладу.
    Вчителi географiї школиМороз Галина Юлiанiвна та Бернатович Леся Казимирiвна ознайомили своїх колег з навчально-методичною базою кабiнету географiї, подiлились власними педагогiчними доробками та створенням шкiльного-природничо-дослiдницького комплексу на територiї школи.
    Для учасникiв семiнару було проведено квест - практикум на шкiльному природничо-дослiдницькому комплексi. Пiд час квесту педагоги в ролi учнiв виконували цiкавi пiзнавальнi географiчнi завдання. Пiдсумок теоретичної та практичної частин семiнару було проведено у виглядi круглого столу пiд час якого учасники обговорили важливi аспекти навчання на уроках географiї,практичних навичок учнiв та застосування набутих знань ними в майбутньому. Пiд час обговорення виступили також директор IМЦО м. Червонограда Антонiв Ярослав Богданович та директор ЧЗШ № 7 Мокрiй Iрина Ярославiвна, якi висловили вдячнiсть адмiнiстрацiї опорного закладу та вчителям географiї за гостиннiсть, творчу зустрiч та обмiн досвiдом й побажали їм нових успiхiв у важливiй справi навчання та виховання дiтей.
    Пiсля завершення теоретичної та практичної частин семiнару його учасникам було запропоновано та проведено екскурсiю на сонячну електростанцiю "Щирець-1" пiд час якоїпедагогiв ознайомили з процесом отримання альтернативної сонячної енергiї, щовиробляється за допомогою сонячних панелей JAsola та iнверторiв Huawei. Головним енергетиком сонячної електростанцiї, який провiв цiкаву екскурсiю, було наголошено, що таке виробництво дозволить збiльшити частку альтернативної енергiї в електроенергетицi України, знизить рiвень використання вуглеводневих енергоносiїв при виробництвi електричної енергiї.
    Семiнар-практикум був змiстовним, цiкавим та ефективним для професiйного зростання педагогiв та пiзнання ними нового.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради