Освiта - хронiка подiй << Назад
 Нарада завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда
    16 травня 2019 року вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти в бiблiотецi ЧЗШ № 2 вiдбулася iнструктивно-методична нарада завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО мiста Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
    На нарадi одним iз питань було планування бiблiотечної дiяяльностi на новий навчальний рiк. Сплановано методичнi об'єднання, семiнари, творчi зустрiчi та проведено анкетування щодо покращення роботи у бiблiотеках ЗЗСО.
    Одним iз головних питань було забезпечення учнiв ЗЗСО пiдручниками. Обговорювалися питання щодо перерозподiлу мiж ЗЗСО та повного забезпечення учнiв пiдручниками.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради