Освiта - хронiка подiй << Назад
 Семiнар учителiв основ здоров'я
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО 15 травня 2019 року на базi ЧЗШ № 9 вiдбувся семiнар-практикум учителiв основ здоров'я на тему "Форми та види булiнгу. Наслiдки шкiльного насильства". У роботi семiнару взяла участь директор Червоноградського мiсцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталя Олексiївна Костишин, яка повiдомила про те, якi дiї повиннi чинити педагоги, що стали свiдками булiнгу. Учасники семiнару, працюючи в групах, вчилися розпiзнавати певнi ознаки булiнгу та попереджати його. Андрiй Дiкальчук, заступник начальника вiддiлу право просвiтництва та надання безоплатної правової допомоги, назвав педагогам перелiк категорiй громадян, якi мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Методист IМЦО Перець Надiя Михайлiвна акцентувала увагу учасникiв методичного заходу на важливостi негайного повiдомлення керiвництва навчального закладу про ситуацiї, якi складаються в шкiльному колективi.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради