Освiта - хронiка подiй << Назад
 Семiнар-практикум практичних психологiв та вихователiв - методистiв ЗДО м. Червонограда
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО 16 травня 2019 року на базi ЗДО я/с №10 вiдбувся с семiнар-тренiнг за участю практичних психологiв та вихователiв - методистiв ЗДО на тему: "Булiнг в дитячому садку:мiф чи реальнiсть".
     У роботi семiнару взяла участь спецiалiст I категорiї Вiддiлу освiти Поручинська Iрина Дмитрiвна, яка ознайомила присутнiх з вимогами чинного законодавства з питань протидiї булiнгу.
    Пiд керiвництвом Лисак Iрини Iванiвни, практичного психолога ЗДО я/с №10, в ходi тренiнгу "Причини булiнгу, шляхи їх вирiшення" практичнi психологи та вихователi-методисти отримали можливiсть удосконалити навички рацiональної взаємодiї учасникiв освiтнього процесу для профiлактики насилля. Працюючи в групах, навчилися розпiзнавати основнi ознаки булiнгу та попереджати причини його виникнення.
    Методист IМЦО Кобзар Жанна Леонiдiвна, заакцентувала увагу учасникiв методичного заходу на вагомостi проблеми насилля сучасному життi та важливостi вироблення алгоритму дiй у разi виникнення ситуацiї булiнгу в освiтньому середовищi.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради