Освiта - хронiка подiй << Назад
 Семiнар-практикум практичних психологiв ЗДО м. Червонограда
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО 2 травня 2019 року на базi ЗДО я/с №17 вiдбувся семiнар практичних психологiв ЗДО на тему: "Мандала, як засiб профiлактики професiйного вигорання педагогiв".
    Козак Наталя Степанiвна, практичний психолог ЗДО я/с №17 ознайомила присутнiх iз технiкою арт-терапiї, як використання "мандали" у протидiї професiйному вигоранню педагогiв.
    Учасники семiнару, працюючи в групах, вчились застосовувати технiку мандала-терапiї в роботi, з метою корекцiї емоцiйного стану, нормалiзацiї поведiнки, дiагностики актуального настрою, для пiдвищення самооцiнки, формуванню "Я-концепцiї" та створенню сприятливих умов розвитку здатностi до саморегуляцiї.
    Методист IМЦО Кобзар Жанна Леонiдiвна надала рекомендацiї учасникам методичного заходу щодо збереження психологiчного здоров'я та профiлактики професiйного вигорання педагогiв.
    Учасники i гостi семiнару створили свою неповторну мандалу, використовуючи технiки стiнг-арт та плетiння на шпажках. Зарядились позитивною енергетикою та оптимiзмом.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради