Освiта - хронiка подiй << Назад
 Педагогiчна рада у школi - джерело натхнення (ЧЗШ I ст. №11)
    У пошуках шляхiв вдосконалення i методичного забезпечення освiтнього процесу вiдбулося чергове засiдання педагогiчної ради школи у формi майстер-класiв, практикумiв з використання методик розвитку мовленнєвих компетентностей.
    Учителi iз задоволенням опинилися у ролi учнiв, об'єднувалися у групи, виконували рiзноманiтнi iнтерактивнi завдання, спiлкувалися, висловлювали свої iдеї, пропозицiї та презентували напрацювання. Майстер-клас органiзували i провели вчителi Юристовська Iрина Михайлiвна, Гануляк Галина Степанiвна i директор школи Богдана Ярославiвна Красiльчук.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради