Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбувся семiнар для учителiв хiмiї
    18.04.2019 вiдбувся семiнар для учителiв хiмiї на тему "Компетентiсний пiдхiд при вивченi хiмiї".
    В рамках семiнару вчителi вiдвiдали школу вiльних та небайдужих, де ознайомилися з методами та пiдходами до навчання. Пiд час семiнару учасникiв ознайомили з лабораторiями органiчного синтезу ЛНУ iменi Iвана Франка та використанням сучасних комп'ютерних технологiй при вивченнi хiмiї.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради