Освiта - хронiка подiй << Назад
 Нарада вихователiв-методистiв закладiв дошкiльної освiти
    11 квiтня 2019 року на базi закладу дошкiльної освiти № 13 вiдбулася нарада вихователiв - методистiв ЗДО.
    До порядку денного були включенi питання про освiтню програму ЗДО, як єдиного комплексу освiтнiх компонентiв, визначених Базовим компонентом дошкiльної освiти,про пiдсумками атестацiї педагогiчних працiвникiв закладiв дошкiльної освiти у 2019 роцi та науково-методичне забезпечення освiтнього процесу у 2019-2020 н.р.
    У нарадi взяли участь спецiалiст вiддiлу освiти Iрина Поручинська та методист IМЦО Галина Закус.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради