Освiта - хронiка подiй << Назад
 Засiдання круглого столу до Мiжнародного дня розповсюдження iнформацiї про аутизм
    Щороку 2 квiтня у свiтi вiдзначають Мiжнародний день розповсюдження iнформацiї про аутизм, який запровадила Генеральна асамблея ООН у 2007 роцi. Таке рiшення було прийнято задля привернення свiтової уваги до дiтей та дорослих, якi страждають вiд аутизму.
    Iнклюзивно-ресурсний центр Червоноградської мiської ради долучився до цiєї iнiцiативи проведенням засiдання круглого столу працiвникiв IРЦ та батькiв. Зустрiч була iнформативною та цiкавою.
    Вчитель-дефектолог Лариса Чоп презентувала актуальнiсть проблеми, надала рекомендацiї щодо корекцiйної роботи з дiтьми.
    Вчитель-логопед Валентина Вакула зацiкавила батькiв тренiнговими вправами щодо толерантного ставлення до дiтей iз аутистичними порушеннями.
    Батьки мали змогу отримати вiд фахiвцiв актуальну iнформацiю та рекомендацiї для практичного використання, подiлитися власним досвiдом навчання та виховання дiтей.
    Щоб продовжити потiк iнформацiї, i щоб якомога бiльше людей дiзналися про аутизм i цих особливих, загадкових дiтей у заклади дошкiльної освiти наданi буклети щодо проблеми аутизму для розмiщення їх в iнформацiйних куточках.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради