Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбувся семiнар-практикум учителiв фiзики
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО, 28 березня 2019 року на базi ЧСШ № 8 вiдбувся семiнару-практикуму на тему "Дослiдницька робота та навчальнi екскурсiї як дiєвий засiб соцiалiзацiї учнiв в процесi вивчення фiзики"
    Розпочався семiнар з майстер-класу, який провела методист IМЦО Пирiг I.В. для колег з використання додатку Plickers у роботi вчителя фiзики.
    У другi частинi учасники семiнару побували на шахтi "Степова", де ознайомилися з роботою пiдприємства, технологiчними процесами видобування вугiлля.
    Пiд час пiдбиття пiдсумкiв педагоги пiдкреслили актуальнiсть та важливiсть обраної проблеми, високий рiвень та практичний характер семiнару.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради