Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбулась методична рада Iнформацiйно - методичного центру м. Червонограда
    29 березня 2019 року вiдповiдно до плану роботи IМЦО на березень в примiщеннi Iнклюзивно-ресурсного центру освiти вiдбулось чергове засiдання методичної ради IМЦО м.Червонограда.
    На порядок денний ради були винесенi питання:
    1.Про систему методичної роботи педагогiчних колективiв ЧСШ № 8, ЧЗШ № 12, ЧНВК № 13.
    2.Про розгляд та схвалення методичних розробок педагогiчних працiвникiв закладiв загальної середньої освiти.
    З першим питанням виступив директор IМЦО Ярослав Антонiв, який проаналiзував систему методичної роботи у вищезазначених закладах освiти й акцентував увагу на важливостi професiйного зростання кожного педагогiчного працiвника за умови якiсної органiзацiї методичної роботи у закладах освiти мiста та їх участi в iнновацiйних проектах та експериментальнiй навчально-методичнiй роботi.
    Також, розглянувши та заслухавши методистiв IМЦО Перець Надiю Михайлiвну, Пащук Надiю Михайлiвну, Ящишин Iрину Володимирiвну та вчителя початкових класiв ЧЗШ I ступеня № 1 Занько Марiю Мирославiвну, якi представили методичнi розробки педагогiв шкiл мiста, методична рада прийняла рiшення схвалити для використання у роботi:
    1) Методичний посiбник "Iнтегрованi уроки у початкових класах" (автори - вчителi початкових класiв ЧЗШ I ступеня № 11: Гануляк Г.С., Занько М.М., Козловська Т.I., Куровець С.В., Миронова Г.Б., Пташкограй О.М., Пянило О.В., Чавс У.М., Юристовська I.М.).
    2) Методичнi матерiали "Контрольнi роботи з української мови у старшiй школi. 10 клас. Рiвень профiлю" (укладачi - учителi української мови та лiтератури ЗЗСО м.Червонограда: Овчар Г.I. (ЧЗШ № 5), Остапчук А.I. (ЧЗШ № 6), Цьох О.Б. (ЧЗШ № 12).
    3) Методичний збiрник "Iнтегрований пiдхiд у формуваннi здоров'язберiгаючої компетенцiї школярiв у процесi викладання предметiв природничого циклу" (укладачi - учителi предметiв природничого циклу ЧЗШ № 12: Грица Г.Й., Лотоцька Н.В., Мартинюк Л.О., Мацях Н.Р., Романчук М.I., Ящишин I.В.).
    Данi методичнi розробки можуть використати у своїй роботi педагогiчнi працiвники усiх закладiв загальної середньої освiти мiста.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради