Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбулася нарада директорiв закладiв загальної середньої та позашкiльної освiти
    Згiдно плану роботи вiддiлу освiти 28 березня 2019 року в малiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради проведено нараду директорiв закладiв загальної середньої та позашкiльної освiти.
    Перед керiвниками виступили начальник вiддiлу освiти Iгор Гомонко, заступник мiського голови Наталiя Турко, заступник начальника вiддiлу освiти Iван Кардинал, головний спецiалiст вiддiлу освiти з питань виховної роботи та позашкiльної освiти Галина Лобащук.
    В ходi наради начальник вiддiлу освiти акцентував увагу на питаннях фiнансово-господарської дiяльностi у закладах загальної середньої та позашкiльної освiти. Заступник мiського голови iнформувала присутнiх про результати вивчення стану харчування учнiв в ЗЗСО.Заступник начальника вiддiлу освiти ознайомив присутнiх з органiзацiєю та забезпеченням органiзованого завершення 2018-2019 навчального року.Головний спецiалiст вiддiлу освiти з питань виховної роботи та позашкiльної освiти висвiтлила питання "Про виконання статтi 5 Закону України "Про загальну середню освiту". Забезпечення трудового виховання i професiйної орiєнтацiї учнiв".
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради