Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбулася нарада директорiв закладiв дошкiльної освiти
    Згiдно плану роботи вiддiлу освiти на 2018-2019 26 березня 2019 року на базi ЗДО № 7 проведено нараду директорiв закладiв дошкiльної освiти.
    Перед керiвниками ЗДО виступили начальник вiддiлу освiти Iгор Гомонко та спецiалiст з дошкiльного виховання Iрина Поручинська.
     В ходi наради начальник вiддiлу освiти звернув увагу на питання електронної реєстрацiї та прийому дiтей у заклади дошкiльної освiти у 2019-2020 н.р.Спецiалiст вiддiлу освiти iнформувала присутнiх про результати вивчення стану соцiально-педагогiчногопатронату в ЗДО, виконання статтi 11Закону України "Про дошкiльну освiту".
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради