Освiта - хронiка подiй << Назад
 Семiнар-практикум "Виявлення та протидiя домашньому насиллю" на базi ЗДО №7
    20 березня 2019 року у Закладi дошкiльної освiти №7 вiдбувся семiнар за участю директора Центру безоплатної вторинної правової допомоги Костишин Наталiї Олексiївни, практичних психологiв та соцiальних педагогiв
    В семiнарi взяли активну участь працiвники психологiчної служби та гостi:фахiвцi мобiльної бригади соцiально-психологiчної допомоги.
    В програмi заходу: тренiнг "Взаємодiя суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству. Повноваження органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв та установ", який провела Костишин Наталiя Олексiївна. Учасники ознайомились з алгоритмом дiй у випадках виявлення фактiв насилля, працювали в групах та удосконалили навички рацiональної дiяльностi та взаємодiї для попередження сiмейного насилля пiд час вправ та завдань.
    Спецiалiсти мобiльної бригади соцiально-психологiчної допомоги жертвам насилля пiд керiвництвом Калиш Свiтлани Йосипiвни ознайомили присутнiх зi своїми повноваженнями та обов'язками.
    Методист Iнформацiйно-методичногоцентру освiти, Кобзар Жанна Леонiдiвна, зауважила, що усi заходи iз попередження сiмейного насильства будуть максимально ефективними за умови широкого доступу до iнформацiї iз проблеми профiлактики насильства в сiм'ї, а також активної та небайдужої позицiї кожного з нас.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради