Освiта - хронiка подiй << Назад
 Семiнар заступникiв директорiв
    20.03.2019 у ЧЗШ№12 вiдбувся семiнар заступникiв директорiв з виховної роботи ЗЗСО "Використання iнновацiйних форм i методiв у нацiонально-патрiотичному вихованнi з метою формування свiдомого громадянина України".
    Навчальний заклад має багатий досвiд саме у царинi виховання школярiв з використанням iнновацiйних форм i методiв. Розпочався семiнар у актовiй залi школи вiтальним виступом учнiвських творчих колективiв "Форте" та "Викрутас".
    Через iнтерактиву вправу "Мiсiя нездiйсненна" учасники семiнару ознайомилися з нацiонально-патрiотичними осередками, якi дiють у навчального закладу, а вправа "Асоцiативнi карти" закрiпила емоцiйний компонент семiнару.
    Директор школи Свйонтек У.П. презентувала досвiд роботи школи з теми: "Роль нацiонально-патрiотичного виховання у формуваннi свiдомого громадянина України", розповiла про спiвпрацю батькiвської громадськостi, школярiв та педагогiв у проектi "Демократична школа", участь старшокласникiв у мiжнародному проектi "Транскордонна спiвпраця", команди школи у мiжнароднiй конференцiї "Разом збережемо культурну спадщину". Заступник директора Галабурда О.В.розповiла про досягнення школи у напрямi нацiонально-патрiотичного виховання: ознайомила з проектом "Доля моєї родини в iсторiї України", цiкавими зустрiчами у лiтературнiй вiтальнi з сучасними українськими письменниками( В.Шовкошитним, Г.Вдовиченко, Ю.Хомою, Д.Корнiй), спiвпрацею школи з ГО "Захiдно-бузький курiнь Прикарпатської сiчi українського козацтва", iнформувала про участь школярiв у пошуково-дослiдницькiй роботi щодо життя та дiяльнiсть воїнiв , якi загинули пiд час бойових дiй на сходi України, проведення патрiотичних флешмобiв, фестивалю української пiснi, зустрiчi з братами Андрiєм та Iгорем Корнатами.
    Пiдбиваючи пiдсумки семiнару, учасники мали можливiсть подiлитися досвiдом своїх навчальних закладiв щодо нацiонально-патрiотичного виховання, створивши калинове гроно досвiду. Єднiсть думок, спiльна праця у вихованнi свiдомих громадян пiдтверджує, що патрiотичне виховання - у всi сфери життєдiяльностi людини.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради