Освiта - хронiка подiй << Назад
 Проведення комплексної психолого-педагогiчної оцiнки фахiвцями iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку дитини є кiнцевим результатом процесу оцiнювання в IРЦ, що орiєнтує фахiвцiв центрiв на визначення оптимального освiтнього маршруту для кожної дитини з особливими освiтнiми потребами.
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку проводиться двiчi на тиждень (вiвторок, четвер) вiдповiдно до попереднього запису.
    Основними завданнями комплексної психолого-педагогiчної оцiнки розвитку дитини є:
    1.Визначення особливих освiтнiх потреб.
    2.Визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторiн.
    Результати комплексної оцiнки узагальнюються та укладаються висновки про комплексну оцiнку на засiданнях фахiвцiв центру.
    У висновку надаються рекомендацiї:
    - з органiзацiї надання психолого-педагогiчних, корекцiйно-розвиткових послуг дитинi;
    - потреби в iндивiдуальнiй програмi розвитку;
    - для адмiнiстрацiї закладу освiти, педагогiчних працiвникiв, батькiв або законних представникiв дитини щодо органiзацiї освiтнього процесу дитини.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради