Освiта - хронiка подiй << Назад
 Cемiнар- практикум "Булiнг - соцiальна проблема сьогодення" на базi ЧЗШ № 12
    07 березня 2019 року у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №12 вiдбувся семiнар практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО "Булiнг - соцiальна проблема сьогодення".
    У ходi семiнару-пратикуму працiвники психологiчної служби мали можливiсть удосконалити навички рацiональної поведiнки пiд час конфлiктiв, мiжособистiсної взаємодiї учасникiв навчально-виховного процесу; виробили алгоритм дiй з профiлактики шкiльного булiнгу.
    Учасники семiнару виконували завдання квесту, працювали у групах за методикою "Шiсть капелюхiв".
    Щоб краще зрозумiти причини та наслiдки шкiльного булiнгу учнi 8-го класу продемонстрували iнсценiвку "Булiнг в учнiвському середовищi". Родзинкою семiнару став форум-театр за участю учнiв 10-го класу, метою якого було показати вагомiсть проблеми насилля у сучасному життi школяра.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради