Освiта - хронiка подiй << Назад
 Практичнi заняття з парамедиками
    5 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї були проведенi практичнi заняття серед учнiв 6(10)-7(11)-х класiв з Львiвським осередком ГО "Державницька iнiцiатива Яроша". Захiд був спрямований на вироблення в гiмназистах практичних навичок з надання домедичної та медичної допомоги пораненим. Також фахiвцi розповiли учням як доцiльнiше поводити себе в певних екстримальних ситуацiях пiд час воєнних дiй. Гiмназисти iз задоволенням спiвпрацювали з парамедиками та отримали багато корисної та нової для себе iнформацiї.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради