Освiта - хронiка подiй << Назад
 Обговорено питання про небезпеки вiд захоплення електронними сигаретами
    Сьогоднi пiд час наради лiдерiв шкiльного учнiвського самоврядування серед iншого обговорено i питання про небезпеки вiд захоплення електронними сигаретами. Головний спецiалiст вiддiлу освiти Галина Лобащук спiльно з учнями визначили суспiльнi i медичнi небезпеки вiд вейпiв. А керiвник ювенальної превенцiї Iрина Панасюк наголосила на правовiй вiдповiдальностi за курiння (у тому числi й електронних сигарет) у громадських мiсцях,а також вiдповiла на питання школярiв.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради